Ik ontving een Franstalige factuur van een Brussels ziekenhuis voor een geplande ingreep. Is het ziekenhuis verplicht om mij een Nederlandstalige factuur te bezorgen?

Dat hangt af van het statuut van het ziekenhuis:

  • Het ziekenhuis moet je een Nederlandstalige factuur bezorgen als het een publiek ziekenhuis is;
  • Het ziekenhuis is niet verplicht om je een Nederlandstalige factuur te bezorgen als het een privaat ziekenhuis is.

Publieke ziekenhuizen zijn onderworpen aan de Bestuurstaalwet. De Bestuurstaalwet bepaalt de taal waarin een publiek ziekenhuis een factuur moet opstellen. Een publiek ziekenhuis moet een factuur voor een Nederlandstalige patiënt in het Nederlands opstellen.

Private ziekenhuizen zijn, behalve voor de erkende spoed- of MUG-dienst, niet onderworpen aan de Bestuurstaalwet. De factuur gaat niet over een behandeling op de spoedgevallendienst, maar over een geplande ingreep op een andere dienst. Daarom mag het ziekenhuis vrij kiezen in welke taal het de factuur opstelt. Het ziekenhuis is niet verplicht om de factuur in het Nederlands te bezorgen.

Let op: voor facturen van commerciële bedrijven gelden wel taalregels. Als het ziekenhuis een commercieel bedrijf is, kunnen er dus wel taalregels gelden.

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken

Lees meer over het taalgebruik in het bedrijfsleven