De ambulance en de MUG-dienst komen ter plaatse in Brussel. In welke talen moet de zorgverlening gebeuren?

De zorgverlening moet zowel in het Nederlands als in het Frans kunnen.

De Bestuurstaalwet is steeds van toepassing als een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG). In Brussel-Hoofdstad moeten deze spoedgevallendiensten of mobiele urgentiegroepen een Nederlandstalige en een Franstalige dienstverlening kunnen aanbieden, zowel tijdens de interventie als tijdens de verdere administratieve afhandeling.

De openbare ziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn integraal onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken. Zij moeten daarom in al hun diensten een tweetalige zorgverlening aanbieden. De patiënten hebben het recht om in het Nederlands of het Frans te worden behandeld.

De private ziekenhuizen worden beheerd door privé-verenigingen. Deze ziekenhuizen vallen in principe niet onder de taalwetgeving in bestuurszaken. Met uitzondering van de erkende spoedgevallendiensten en/of medische urgentiegroepen, is er sprake van taalvrijheid.

De universitaire ziekenhuizen zijn verbonden aan een Gemeenschap en niet onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken. Deze ziekenhuizen zijn, afhankelijk van de gemeenschap waaraan ze zijn verbonden, Nederlandstalig of Franstalig. Ze moeten wel bij de erkende spoedgevallendiensten en/of medische urgentiegroepen een tweetalige dienstverlening aanbieden.