Nogal wat ambassades en consulaten die in Brussel gevestigd zijn, beschikken niet over Nederlandstalig personeel. Bestaan hiervoor geen taalregels?

De taalwetgeving in bestuurszaken is niet van toepassing op de diplomatieke en consulaire zendingen van andere landen in België. De buitenlandse ambassades en consulaten vallen, in tegenstelling tot de Belgische posten in het buitenland, niet onder de bevoegdheidssfeer van de Belgische wetgever om het taalgebruik te regelen. De Conventie van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer legt evenmin verplichtingen op over het taalgebruik in de ontvangende staat. Het gebruik van het Nederlands hangt dus af van de welwillendheid en de middelen die de diplomatieke post daarvoor ter beschikking stelt.