Taalgebruik in burgerlijke zaken

Gerechtelijke arrondissementen in Vlaanderen en Wallonië

In de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Leuven verloopt de rechtspleging in principe in het Nederlands.

In de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant verloopt de rechtspleging in principe in het Frans.

In het gerechtelijke arrondissement Eupen verloopt de rechtspleging in principe in het Duits.

De partijen kunnen eenstemmig verzoeken om de rechtspleging in een andere taal voor te zetten. Dit heeft tot gevolg dat de zaak verwezen wordt naar een andere rechtbank.

De verweerder kan vragen om de taal van de rechtspleging te wijzigen als hij of zij woont in het kanton Moeskroen of in de gemeente Voeren.

geografische kaart met gerechtelijke arrondissementen

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Het gerechtelijk arrondissement Brussel omvat het administratief arrondissement Brussel en het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

Het administratief arrondissement Brussel omvat de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde omvat 35 gemeenten uit het Nederlandse taalgebied bestaande uit de kantons Asse, Halle, Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Zaventem en Vilvoorde.

geografische kaart met gerechtelijke arrondissementen

Voor rechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde

Principe: Nederlands

De rechtbanken met een zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde gebruiken het Nederlands in de rechtspleging.

Uitzondering: gezamenlijk taalverzoek

De taal van de rechtspleging kan wijzigen indien alle partijen daarmee instemmen en daarom verzoeken. De rechtbanken verwijzen de zaak door naar een anderstalige rechtbank.

Uitzonderingen voor de vredegerechten van Sint-Genesius-Rode en Meise

Voor de vredegerechten van Sint-Genesius-Rode en Meise verloopt de rechtspleging in het Nederlands.

Een verweerder die in een randgemeente woont, kan de vredegerechten van Sint-Genesius-Rode en Meise wel vragen om de rechtspleging in het Frans voort te zetten.

Voor rechtbanken in Brussel-Hoofdstad

Principe: taal afhankelijk van de woonplaats van de verweerder

Voor de rechtbanken in Brussel-Hoofdstad verloopt de rechtspleging in de taal van de woonplaats van de verweerder:

  • het geding wordt ingeleid in het Nederlands als de verweerder in het Nederlandse taalgebied woont;
  • het geding wordt ingeleid in het Frans als de verweerder in het Franse taalgebied woont;
  • de eiser bepaalt of het geding in het Nederlands of Frans ingeleid wordt als de verweerder in het administratief arrondissement Brussel woont.

Uitzondering: taalverzoek van de verweerder

De verweerder kan verzoeken dat de rechtspleging wordt verder gezet in een andere taal als de zaak werd ingeleid voor de vrederechter. Voor de overige rechtbanken kan de zaak worden verwezen naar een anderstalige rechtbank.

De verweerder die in een randgemeente woont kan eveneens verzoeken dat de taal van de rechtspleging wordt gewijzigd.

Uitzondering: gezamenlijk taalverzoek

Ook in dit geval kunnen de partijen gezamenlijk verzoeken de rechtspleging voort te zetten in de andere taal en wordt de zaak verwezen naar een andere rechtbank.