Taalgebruik in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Over welke scholen gaat het?

De scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, de scholen van het GO! Gemeenschapsonderwijs en de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs moeten rekening houden met taalregels.

Met de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs bedoelen we de scholen die een stad, een gemeente of een provincie inricht. In Brussel-Hoofdstad is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de inrichtende macht van de vroegere Nederlandstalige provinciale scholen.

Met de scholen van het GO! Gemeenschapsonderwijs bedoelen we de scholen die de Vlaamse Gemeenschap inricht.

Met de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs bedoelen we de scholen die een private vereniging inricht, maar die de overheid erkend heeft en subsidieert. Het gaat bijvoorbeeld om een erkende en gesubsidieerde katholieke school.

Meer informatie over de onderwijsnetten

Onderwijstaal en bestuurstaal

De onderwijstaal en bestuurstaal van scholen onderscheiden zich van elkaar.

De onderwijstaal is de taal waarin de school les moet geven, zoals bijvoorbeeld de les wiskunde.

Meer informatie over de onderwijstaal in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

De bestuurstaal is de taal waarin de scholen hun administratieve handelingen moeten opstellen, zoals bijvoorbeeld een brief aan de ouders.

Meer informatie over de bestuurstaal in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

 

Lees ook