Taalgebruik in het bedrijfsleven - Brussel-Hoofdstad

Artikel 52 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Bestuurstaalwet of SWT) is van toepassing op private nijverheids-, handels- of financiebedrijven met een exploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad. Voor de toepassing van dit artikel is niet de maatschappelijke zetel, maar wel de exploitatiezetel het relevante criterium.

Een privaat handelsbedrijf met exploitatiezetels in Gent en in Brussel, zal voor de Brusselse exploitatiezetel onder de toepassing van art. 52 van de Bestuurstaalwet vallen.

Dit zijn de basisregels voor de private nijverheids-, handels- en financiebedrijven met een exploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad:

  • Documenten die zijn voorgeschreven bij de wetten en de reglementen, maar die niet bestemd zijn voor het personeel, zoals bijvoorbeeld de statuten van een privaat handelsbedrijf of de verplichte onderdelen van een factuur, moeten in het Nederlands of het Frans worden opgesteld, naar keuze van het bedrijf. Volgens bepaalde rechtsleer kunnen de bedrijven ervoor kiezen om bepaalde documenten tweetalig op te stellen;

  • Documenten die bestemd zijn voor het personeel, zoals bijvoorbeeld loonfiches, moeten naargelang de taal van de werknemer in het Nederlands of in het Frans schrijven. Tweetalige loonfiches zijn bijvoorbeeld onwettig.

De werkgever mag eventueel een vertaling in een of meerdere talen toevoegen aan de originele documenten als dat door de personeelssamenstelling te verantwoorden is.

Lees ook