Taalgebruik in het hoger onderwijs

Over welke onderwijsinstellingen gaat het?

Met ‘hoger onderwijs’ bedoelen we hier de universiteiten en de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Onderwijstaal en bestuurstaal

In het hoger onderwijs is zowel de onderwijstaal als de bestuurstaal geregeld.

De onderwijstaal is de taal die docenten gebruiken om onderwijs te verstrekken.

Meer info over de onderwijstaal in het hoger onderwijs

De decreetgever heeft het begrip “bestuurstaal” niet verder omschreven. Het begrip krijgt een geëigende invulling in de praktijk. Zo moeten de universiteiten en de hogescholen hun bestuurshandelingen in het principe minstens in het Nederlands opstellen.

Meer info over de bestuurstaal in het hoger onderwijs

 

Lees ook