Taalgebruik in strafzaken

Gerechtelijke arrondissementen in Vlaanderen en Wallonië

In de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Leuven verloopt de rechtspleging in principe in het Nederlands.

In de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant verloopt de rechtspleging in principe in het Frans.

In het gerechtelijke arrondissement Eupen verloopt de rechtspleging in principe in het Duits.

De verdachte kan vragen om de taal van de rechtspleging te wijzigen als hij of zij woont in het kanton Moeskroen of in de gemeente Voeren.

geografische kaart met gerechtelijke arrondissementen

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Het gerechtelijk arrondissement Brussel omvat het administratief arrondissement Brussel en het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

Het administratief arrondissement Brussel omvat de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde omvat de 35 gemeenten uit het Nederlandse taalgebied, bestaande uit de kantons Asse, Halle, Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Zaventem en Vilvoorde.

geografische kaart met gerechtelijke arrondissementen

Voor de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde

Principe: Nederlands

De politierechtbanken met een zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde gebruiken het Nederlands in de rechtspleging.

Let op: de rechtspleging voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde verloopt in het Nederlands. Voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde kunnen de verdachten die wonen in de randgemeenten, verzoeken om de rechtspleging in het Frans voort te zetten. De zaak wordt overgedragen aan een Franstalige politierechtbank als de rechter het verzoek inwilligt.

Voor rechtbanken met zetel in Brussel-Hoofdstad

Voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken verloopt de rechtspleging in de taal van de woonplaats van de verweerder:

  • het geding wordt ingeleid in het Nederlands als de verdachte in het Nederlandse taalgebied woont;
  • het geding wordt ingeleid in het Frans als de verdachte in het Franse taalgebied woont;
  • de taal waarvan de verdachte zich heeft bediend wordt gebruikt als de verdachte woont in het administratief arrondissement Brussel. Bij gebrek aan zulke verklaringen wordt het Nederlands of Frans gebruikt volgens de noodwendigheden van de zaak.

De verdachte kan een verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging indienen.

De verdachte die in een randgemeente woont kan eveneens verzoeken dat de taal van de rechtspleging wordt gewijzigd.