Taalgebruik in ziekenhuizen

De taal die een ziekenhuis moet gebruiken, hangt af van het statuut van het ziekenhuis en de soort dienstverlening. Er bestaat een onderscheid tussen 3 types van ziekenhuizen: de openbare, de private en de universitaire ziekenhuizen.

De openbare ziekenhuizen moeten voor hun hele dienstverlening rekening houden met de Bestuurstaalwet.

De private en de universitaire ziekenhuizen moeten enkel rekening houden met de Bestuurstaalwet als zij een erkende spoedgevallendienst of een Urgentie Groep (MUG) organiseren. Medische urgentiediensten verstrekken onmiddellijk aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand door een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist.

Heb je een taalklacht over een Brussels ziekenhuis? Dien je klacht dan in bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen.

Het Steunpunt Taalwetwijzer registreert de taalklachten die het via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt en informeert je over je taalrechten. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je doorverwijzen naar de bevoegde instanties indien dat nodig is.