Vinden er talentellingen plaats?

Neen, in België vinden geen talentellingen meer plaats.

De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. De talentelling moest in het meertalige België nagaan waar en hoeveel burgers welke taal of talen spraken. Gemeenten konden van taalstatuut veranderen als ze meer dan 50% anderstaligen telden. De wet van 24 juli 1961 schafte de talentelling af. De Taalgrenswet van 8 november 1962 legde de taalgrens definitief bij wet vast.