Waar kan ik terecht met een klacht over het taalgebruik in een Brussels ziekenhuis?

Heb je een taalklacht over een Brussels ziekenhuis? Je kan deze taalklacht indienen bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen. Het Steunpunt Taalwetwijzer registreert de taalklachten die het via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je informeren over je taalrechten. Indien nodig, zal het Steunpunt Taalwetwijzer je doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken