Waar ligt de taalgrens in België?

De taalgrens valt ruwweg samen met de breedtegraad 50° 43'. In het westen van België komt de grens tot aan Frankrijk, in het oosten tot aan Nederland.

De taalgrens is de taalkundige grens tussen het Noordelijke Nederlandstalige gebied in het Vlaamse Gewest, het  Zuidelijke Franstalige gebied in het Waalse gewest, het Zuidelijke Duitstalige gebied in het Waalse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De  Taalgrenswet van 8 november 1962 legde de taalgrens definitief bij wet vast. België is daardoor ingedeeld in vier taalgebieden:

  • het Nederlandse taalgebied;
  • het Franse taalgebied;
  • het Duitse taalgebied;
  • het tweetalige Nederlands-Frans gebied (de 19 gemeenten van Brussel).

Elke gemeente in België maakt deel uit van 1 van de 4 taalgebieden. In de eentalige taalgebieden moeten alle overheidshandelingen in beginsel uitsluitend in de taal van het gebied gebeuren. Alleen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad staan het Nederlands en het Frans op volkomen gelijke voet. Het territorialiteitsbeginsel werd zo definitief vastgelegd. Deze opdeling werd met de grondwetsherziening van 24 december 1970 opgenomen in de Grondwet.

geografische kaart met taalgebieden

  • Geel = Nederlands taalgebied
  • Lichtgrijs = Frans taalgebied
  • Donkergrijs = tweetalig Nederlands-Frans taalgebied
  • Mediumgrijs = Duits taalgebied