Waarvoor kan ik niet terecht bij het Steunpunt Taalwetwijzer?

Het Steunpunt Taalwetwijzer behandelt zelf geen klachten. Hiervoor kan je terecht bij andere instanties.

Het Steunpunt Taalwetwijzer ondersteunt overheden niet bij het voeren van een taalbeleid. Je kan hiervoor terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering. De 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand kunnen hiervoor terecht bij VZW De Rand.