Waarvoor kan ik terecht bij het Steunpunt Taalwetwijzer?

Vragen over de toepassing van de taalwetgeving in het algemeen 

Het Steunpunt Taalwetwijzer maakt je wegwijs in de taalwetgeving en zal je informeren over de toepassing ervan. De Taalwetwijzer zal je doorverwijzen als je een klacht of een gespecialiseerde vraag hebt. 

Informatie over taalklachten in Brusselse ziekenhuizen 

Het Steunpunt Taalwetwijzer registreert de taalklachten die het via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je informeren over je taalrechten. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je doorverwijzen naar de bevoegde instanties als dat nodig is. 

Beleidsondersteuning 

Het Steunpunt Taalwetwijzer biedt beleidsondersteuning aan overheidsinstanties in dossiers waarin er vragen rijzen over de taalwetgeving. De beleidsondersteuning bestaat in het juridisch adviseren over de toepassing van de taalwetgeving.