Wat doet de Brusselse vicegouverneur?

De vicegouverneur houdt toezicht op de toepassing van de Bestuurstaalwet in de Brusselse gemeenten en OCMW's.

Hij of zij ontvangt klachten van burgers, bemiddelt waar mogelijk en stuurt klachten eventueel door naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Daarnaast ontvangt hij of zij alle personeelsbeslissingen van de Brusselse gemeente- en OCMW-besturen, en schorst deze wanneer ze de Bestuurstaalwet niet respecteren.

Lees meer over de toezichtinstanties inzake bestuurszaken