Wat zijn de officiële talen in België?

België kent 3 officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits.

Deze officiële talen worden in België in 4 taalgebieden gebruikt:

  • het Nederlandse taalgebied

  • het Franse taalgebied

  • het Duitse taalgebied

  • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De taalgebieden zijn ééntalig. Voor bepaalde aangelegenheden moet je de bestuurstaal van dat gebied gebruiken. In het Nederlandse taalgebied is dat het Nederlands.

Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is het enige tweetalige taalgebied waar het Nederlands en het Frans als bestuurstaal gelijkwaardig zijn.