Welke sancties zijn er mogelijk bij een schending van de taalwetgeving in bestuurszaken?

Ambtenaren en gezagsdragers die de taalwetgeving in bestuurszaken omzeilen of niet toepassen, kunnen disciplinair gestraft worden.

Een stuk dat niet in de voorgeschreven bestuurstaal is opgesteld of voorbereid, is nietig. Ook handelingen zijn nietig als ze niet in de voorgeschreven bestuurstaal opgesteld of voorbereid zijn.

Een burger kan niet zelf van de nietigheid van een stuk of handeling uitgaan. De overheid, de toezichthoudende overheid of de rechter moeten de nietigheid vaststellen.