Inhoud is aan het laden

Verenigingsloket - toelichtingsfilmpje

De ambitie van het Verenigingsloket

Eén toegangspoort voor elke vereniging

Het Verenigingsloket wordt het start- en eindpunt voor alle publieke dienstverlening. Of een vereniging nu een aanvraag doet bij een Vlaamse overheidsdienst of een zaal wil huren in haar gemeente. Het Verenigingsloket lost het op.

Gegevens één keer invoeren

Gedaan met dezelfde vragenlijsten telkens opnieuw invullen. Op het Verenigingsloket kan een vereniging eenmalig haar gegevens registreren waarna deze worden bewaard in een beveiligde databank. Zo staan de volgende keer de gegevens al klaar en moet een vereniging enkel nog aanvullen wat niet gekend is. Een aanvraag indienen gaat zo veel vlotter.

© Jasper Leonard

Eén overzicht van alle informatie over uw vereniging

In het Verenigingsloket kan een vereniging alle informatie die bekend is bij de verschillende overheden raadplegen. Zo weet ze in één oogopslag welke aanvragen zijn ingediend, welke goedkeuringen ze al ontving, welke verantwoordelijken gekend zijn en welke attesten zij ontving …

© Clara Hermans

Dienstverlening op maat

Het Verenigingsloket brengt verenigingen en overheden rechtstreeks met elkaar in contact. Op die manier komen verenigingen sneller terecht bij de juiste instantie en kunnen overheden hun dienstverlening beter aanpassen aan de noden van verenigingen. Zo wordt het verenigingsleven in Vlaanderen nog leuker voor iedereen.

Het Verenigingsloket in 6 stappen

 • Stap 1

  Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het programma van het Verenigingsloket goed. Dat was het signaal om met de voorbereidingen van start te gaan. Verschillende overheden stapten mee in het verhaal, de nodige centen werden verzameld en een team Verenigingsloket werd samengesteld.

 • Stap 2

  Wat moet een Verenigingsloket allemaal kunnen? Wie mag er niet vergeten worden in dit project en hoe kunnen zij betrokken worden? In deze fase wordt het projectverloop van het Verenigingsloket uitgestippeld. Op 21 oktober 2021 vond er een heuse kick-off plaats om het traject te lanceren en de ambities voor iedereen duidelijk te maken. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf in Anderlecht officieel het startschot.

 • Stap 3

  Om het Verenigingsloket te doen slagen, moet er heel veel input verzameld worden. Aan verenigingen, (lokale) overheden en federaties wordt gevraagd om hun mening te delen en aan te geven waar zij struikelblokken en hefbomen voor het Verenigingsloket zien.

 • Stap 4

  Wat betekenen al deze ideeën nu voor het Verenigingsloket? Het programmateam bekijkt hoe deze input in het digitaal loket kan worden gegoten en bespreekt de oplossingen met de community.

  Het programmateam geeft een aanzet, verzamelt feedback en begint ,als het moet, terug vanaf stap 3. Samen wordt zo aan een Verenigingsloket gebouwd dat past voor elke vereniging en elke overheidsinstantie.

 • Stap 5

  De losse oplossingen worden verzameld in werkbare concepten. Deze concepten worden afgetoetst met de community. Zijn alle ideeën opgenomen en zijn de uitgewerkte concepten logisch en haalbaar? Zo wordt er naar een totaaloplossing voor het Verenigingsloket toegewerkt.

 • Stap 6

  Het programmateam werkt de concepten uit tot een proefversie. Met deze proefversie gaan de doelgroepen aan de slag om de oplossingen te testen en uit te proberen. Wat kan er nog beter en wat kan er nog bij? Het team sleutelt aan de oplossingen, verfijnt en test opnieuw tot er een resultaat is bereikt waar zo veel mogelijk betrokkenen tevreden mee zijn.

  Maar het Verenigingsloket is nooit helemaal af. Omdat er altijd nog iets beter kan, blijven de communicatielijnen met de doelgroepen bestaan. Heeft iemand een goed idee? Dan start het programmateam opnieuw in stap 3 en wordt een oplossing uitgewerkt om het idee te kunnen toevoegen aan het loket.

Zelf meedenken over het Verenigingsloket

Bij dit project worden zoveel mogelijk partijen betrokken. Via het communityplatform(opent in nieuw venster) blijft u op de hoogte van de voortgang van dit project en kunt u rechtstreeks uw ideeën delen of feedback geven.

Elke bijdrage is waardevol. U bepaalt zelf in het communityplatform(opent in nieuw venster) hoeveel tijd u spendeert aan feedback of ideeën. Een enthousiasteling van het Verenigingsloket? Dan kunt u een aantal ideeën geven of een vragenlijst invullen. Een heel grote enthousiasteling van het Verenigingsloket? Dan kunt u een proefversie uitproberen of aan de slag gaan met concrete vragen.