Verenigingsloket - toelichtingsfilmpje

De ambitie van het V-loket

Eén toegangspoort voor elke vereniging

Het V-loket wordt het start- en eindpunt voor alle publieke dienstverlening. Of een vereniging nu een aanvraag doet bij een Vlaamse overheidsdienst of een zaal wil huren in haar gemeente. Het V-loket lost het op.

Gegevens één keer invoeren

Gedaan met dezelfde vragenlijsten telkens opnieuw invullen. Op het V-loket kan een vereniging eenmalig haar gegevens registreren waarna deze worden bewaard in een beveiligde databank. Zo staan de volgende keer de gegevens al klaar en moet een vereniging enkel nog aanvullen wat niet gekend is. Een aanvraag indienen gaat zo veel vlotter.

© Jasper Leonard

Eén overzicht van alle informatie over uw vereniging

In het V-loket kan een vereniging alle informatie die bekend is bij de verschillende overheden raadplegen. Zo weet ze in één oogopslag welke aanvragen zijn ingediend, welke goedkeuringen ze al ontving, welke verantwoordelijken gekend zijn en welke attesten zij ontving …

© Clara Hermans

Dienstverlening op maat

Het V-loket brengt verenigingen en overheden rechtstreeks met elkaar in contact. Op die manier komen verenigingen sneller terecht bij de juiste instantie en kunnen overheden hun dienstverlening beter aanpassen aan de noden van verenigingen. Zo wordt het verenigingsleven in Vlaanderen nog leuker voor iedereen.

Het V-loket in 6 stappen

 • Stap 1

  Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het programma van het V-loket goed. Dat was het signaal om met de voorbereidingen van start te gaan. Verschillende overheden stapten mee in het verhaal, de nodige centen werden verzameld en een team V-loket werd samengesteld.

 • Stap 2

  Wat moet een V-loket allemaal kunnen? Wie mag er niet vergeten worden in dit project en hoe kunnen zij betrokken worden? In deze fase wordt het projectverloop van het V-loket uitgestippeld. Op 21 oktober 2021 vindt er een heuse V-loket kick-off plaats om het traject officieel te lanceren en de ambities voor iedereen duidelijk te maken.

 • Stap 3

  Om het V-loket te doen slagen, moet er heel veel input verzameld worden. Aan verenigingen, (lokale) overheden en federaties wordt gevraagd om hun mening te delen en aan te geven waar zij struikelblokken en hefbomen voor het V-loket zien.

 • Stap 4

  Wat betekenen al deze ideeën nu voor het V-loket? Het programmateam bekijkt hoe deze input in het digitaal loket kan worden gegoten en bespreekt de oplossingen met de community.

  Ze geven een aanzet, verzamelen feedback en beginnen als het moet terug vanaf stap 3. Samen wordt zo aan een V-loket gebouwd dat past voor elke vereniging en elke overheidsinstantie.

 • Stap 5

  In deze stap worden de losse oplossingen verzameld in werkbare concepten. Ook deze concepten worden afgetoetst met de community. Zijn alle ideeën opgenomen en zijn de uitgewerkte concepten logisch en haalbaar? Zo wordt er naar een totaaloplossing voor het V-loket toegewerkt.

 • Stap 6

  Het programmateam werkt de concepten uit tot een proefversie. Met deze proefversie gaan de doelgroepen aan de slag om de oplossingen te testen en uit te proberen. Wat kan er nog beter en wat kan er nog bij? Het V-team sleutelt aan de oplossingen, verfijnt en test opnieuw tot er een resultaat is bereikt waar zo veel mogelijk betrokkenen tevreden mee zijn.

  Maar het V-loket is nooit helemaal af. Omdat er altijd nog iets beter kan, blijven de communicatielijnen met de doelgroepen bestaan. Heeft iemand een goed idee? Dan start het V-team opnieuw in stap 3 en wordt een oplossing uitgewerkt om het idee te kunnen toevoegen aan het loket.

Zelf meedenken over het V-loket

Meer ogen zien méér. Daarom worden bij dit project zoveel mogelijk doelgroepen betrokken. Het belangrijkste kanaal hiervoor is het communityplatform ((opent in nieuw venster)) waar alle betrokkenen niet alleen poolshoogte kunnen nemen van het project, maar ook rechtstreeks hun ideeën kunnen delen, of feedback kunnen geven op het bouwproceds.

Vrije momenten in de agenda zijn meestal schaars. Daarom kan iedereen op het platform zelf aangeven hoeveel tijd ze aan feedback of ideeën kunnen spenderen. Een enthousiasteling van het V-loket? Dan kunt u een aantal ideeën geven of een vragenlijst invullen. Een hele grote enthousiasteling van het V-loket? Dan kunt u een proefversie uitproberen of aan de slag met concrete vraagstukken. Iedereen geeft zelf aan hoe hij betrokken wil worden. Elke bijdrage is waardevol!