Snelgids: Beknopt overzicht van de verplichtingen

De snelgids bevat een beknopt overzicht van de verschillende verplichtingen waaraan een BKG-installatie (een ‘broeikasgasinstallatie’ of installatie die onder het EU ETS valt) moet voldoen en de verschillende stappen die de exploitant daartoe moet nemen.

Deze snelgids is voornamelijk geschreven voor:

  • Personeelsleden van installaties die nieuw zijn onder het EU ETS
  • Personeelsleden van ETS installaties die nog niet vertrouwd zijn met het ETS systeem (bv. nieuwe personeelsleden)

Gedetailleerd overzicht van de verplichtingen

Hieronder wordt meer gedetailleerd ingegaan op de specifieke verplichtingen inzake broeikasgasvergunningen, monitoring, rapportering, verificatie, inlevering van emissierechten en verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten.

ETS-nieuwsbrief

Naast het raadplegen van deze website, worden personeelsleden van BKG-installaties ook ten sterkste aangeraden om zich in te schrijven op de ETS nieuwsbrief.