Overgangsbepalingen

 1. U bent voor uw vestiging van uw onderneming in het bezit van een door het VEKA conform verklaard energieplan.
  Vestigingen die momenteel over een door het VEKA conform verklaard energieplan beschikken, waarbij de geldigheidstermijn van vier jaar nog niet verlopen is (cfr. de brief van het VEKA die u ontving over de conform verklaring van uw energieplan), kunnen blijven uitgaan van deze geldigheidstermijn. De rendabiliteitsgrens van 15% blijft gedurende deze periode geldig en zal niet opnieuw berekend moeten worden.
  Op het moment dat het conform verklaard energieplan geactualiseerd moet worden, dient de onderneming zich in regel te stellen met de nieuwe regelgeving (finaal energiegebruik, verstrenging IRR, etc.) en zullen de maatregelen afgetoetst moeten worden aan de nieuwe IRR van 13%.

 2. U bent voor uw vestiging van uw onderneming in het bezit van een geldige energieaudit grote ondernemingen.

  Vestigingen die momenteel over een geldige energieaudit grote ondernemingen beschikken (lees: status “ingediend” in de webapplicatie van het VEKA), zullen zich in regel moeten stellen met de versterkte wetgeving op het moment dat hun energieaudit vervalt en geactualiseerd moet worden.

  Zo zal een vestiging die beschikt over een ‘energieaudit grote ondernemingen’ die in 2020 in de webapplicatie werd ingediend, in 2024 haar energieaudit moeten actualiseren. De actualisatie van deze energieaudit moet gebeuren in de vorm van een energieplan of een energieaudit. Voor vestigingen met een finaal energiegebruik boven 0,1 PJ moet een energieplan opgesteld worden. Voor vestigingen met een finaal energiegebruik onder 0,1 PJ moet een energieaudit opgesteld worden. Dit geactualiseerde energierapport moet bijgevolg voldoen aan de nieuwe versterkte regelgeving waarbij rendabele maatregelen (IRR > 13%) uitgevoerd moeten worden.

 3. U bent voor uw vestiging van uw onderneming in het bezit van een energieplan, ingediend in het OMV-loket in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.
  Dateert dit energieplan van voor 2020? Dan zal u dit energieplan eerst moeten actualiseren, volgens de bepalingen van de nieuwe verstrengde regelgeving en vervolgens bij het VEKA moeten indienen ter conform verklaring. Dateert uw energieplan van 2020, 2021 of 2022? Dan treedt u in overleg met het VEKA, om te bepalen of het energieplan uit het verleden nog in overeenstemming is met de actuele toestand van de vestiging van de onderneming. Zo neen, dan dient er eerst een actualisatie opgesteld te worden van het energieplan, waarna het aan het VEKA bezorgd kan worden ter conform verklaring. Zo ja, dan is een actualisatie niet nodig en kan het energieplan ingediend worden bij het VEKA ter conform verklaring.