Gedaan met laden. U bevindt zich op: Webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen' Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen'

Ondernemingen die over een conform verklaard energieplan, energieaudit of energiebalans moeten beschikken, moeten de resultaten hiervan ingeven in de webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen’.

Energierapport Ondernemingen

Naamgeving

De naam van de webapplicatie ‘Energieaudit grote ondernemingen’ werd aangepast naar ‘Energierapport ondernemingen’. Dit vanwege wijzigingen in de wetgeving waarbij zowel grote ondernemingen als kmo’s energierapporten moeten opstellen. De algemene term ‘energierapport’ wordt gebruikt om te verwijzen naar de drie vormen van energierapporten die moeten opgesteld worden: het conform verklaard energieplan, de energieaudit en de energiebalans.

Toegang webapplicatie

In opdracht van het VEKA werd de webapplicatie Energierapport ondernemingen ontwikkeld.

Alvorens u, als verantwoordelijke, energiedeskundige of medewerker van een vestiging, toegang kunt krijgen tot de webapplicatie, moet de registratieprocedure doorlopen worden. U kunt hier de gebruikershandeling voor de registratieprocedure(PDF bestand opent in nieuw venster) downloaden.

Werkwijze

De exploitant of een persoon, die daartoe door de exploitant gemachtigd is, geeft de resultaten van het energierapport (conform verklaard energieplan/energieaudit/energiebalans) in de webapplicatie in. Indien het energierapport een conform verklaard energieplan is, moeten de resultaten uiterlijk drie maanden nadat het energieplan conform werd verklaard door het VEKA, in de webapplicatie ingegeven worden. Bij de energiebalans moet zowel de energiebalans zelf als de beoordeling van de no-regret maatregelenlijst in de webapplicatie ingegeven worden.

Door het invullen van verplichte data in de webapplicatie, zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energierapporten op uniforme wijze worden ingegeven:

  • het opladen van het energierapport van de energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf)

  • het invullen van de energiebalans van de vestiging, over de verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport

  • het invullen van de maatregelenlijst (beschrijving - investeringskost -energiebesparing - IRR).

De gebruikershandleiding van de webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen’(PDF bestand opent in nieuw venster) helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit.

Vanaf de datum van het indienen van de resultaten in de webapplicatie zijn de resultaten vier jaar geldig, alvorens deze termijn is verstreken moet een geactualiseerde versie van het energierapport in de webapplicatie ingegeven worden. Concreet betekent dit dat een energierapport dat ingegeven werd in de webapplicatie op 1 maart 2023, geldig is tot 1 maart 2027 en dat het geactualiseerde energierapport uiterlijk 1 maart 2027 ingegeven moet worden in de webapplicatie.

Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.