Gedaan met laden. U bevindt zich op: De energiebalans Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

De energiebalans

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken tegen uiterlijk 1 april 2023. 

De energiebalans van de onderneming wordt opgemaakt door de exploitant van de onderneming of door een persoon die daartoe door de exploitant gemachtigd is. Deze persoon dient geregistreerd te worden in de webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen’. De energiebalans en beoordeling van de no-regret maatregelenlijst moeten in de webapplicatie worden ingegeven.

De energiebalans:

  • bevat minstens een overzicht van het energiegebruiksprofiel, en in elk geval een overzicht van de energievectoren, de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de belastingsprofielen elektriciteit
  • geeft op een coherente manier een inventaris van alle energiestromen in een bepaald jaar en voor een bepaald gebied. Een gebied wordt geïnterpreteerd als de grenzen van een bedrijf, en geeft dus een inventaris van de energiestromen in een bepaald jaar binnen het bedrijf. 

  • bevat een beoordeling van de lijst met no-regret maatregelen die van toepassing zijn op de betrokken vestiging, inclusief uitvoeringsplan. 

De energiebalans heeft een geldigheidsduur van 4 jaar vanaf de datum waarop de energiebalans wordt ingediend in de webapplicatie. Voordat de geldigheid van de energiebalans vervalt dient een geactualiseerde energiebalans in de webapplicatie opgeladen te worden. Deze geactualiseerde energiebalans vervangt dan de vorige energiebalans.

De geactualiseerde energiebalans onderneming moet aangevuld worden met de volgende onderdelen:

  • een overzicht van de uitvoering van de no-regret maatregelen met de vermelding van hun effecten op het vlak van energie- en CO2-besparing

  • een geactualiseerd uitvoeringsplan conform de geactualiseerde no-regretmaatregelenlijst.

Uiterlijk tegen 31 maart 2027 rapporteert elke vestiging over de maatregelen die ze genomen heeft, vervolgens gebeurt dit om de 4 jaar.