Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energieaudit voor bepaalde grote ondernemingen en KMO's Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

Energieaudit voor bepaalde grote ondernemingen en KMO's

Vestigingen van ondernemingen die voldoen aan de definitie van een grote onderneming met een finaal jaarlijks energiegebruik onder de 0,1 PJ én kmo’s met een finaal jaarlijks energiegebruik tussen de 0,05 en de 0,1 PJ, moeten een energieaudit opstellen.

Voorwaarden waaraan een energieaudit moet voldoen

De energieaudit onderneming:

  • is gebaseerd op actuele, gemeten en traceerbare operationele gegevens betreffende het energiegebruik en de belastingsprofielen voor elektriciteit

  • omvat een gedetailleerd overzicht van het energiegebruiksprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer

  • bouwt zoveel mogelijk voort op een analyse van levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met lange termijnbesparingen, residuele waarden van lange termijninvesteringen in discontopercentages;

  • is proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken.

Wanneer de energieaudit is ingediend heeft de exploitant van de vestiging drie jaar de tijd om alle rendabele maatregelen (IRR > 13%) uit te voeren. Bijkomend, dient de exploitant van de vestiging, of een persoon die daartoe gemachtigd is door de exploitant, de energieaudit in te geven in de webapplicatie ‘Energierapport ondernemingen’. Vanaf de datum waarop de energieaudit werd ingediend in de webapplicatie heeft de energieaudit een geldigheidsduur van 4 jaar. Voor het verstrijken van deze 4 jaar dient de exploitant een geactualiseerde versie van de energieaudit in de webapplicatie op te laden, deze geactualiseerde versie van de energieaudit vervangt dan de vorige energieaudit.

Aangezien om de vier jaar een geactualiseerde versie van de vorige energieaudit wordt opgemaakt, moet niet steeds van nul worden begonnen. Gegevens die al opgenomen zijn in een vorige energieaudit en in de tussentijd niet gewijzigd zijn, hoeven niet herhaald te worden in geactualiseerde versie. Een verwijzing naar de energieaudit waar deze gegevens wel in staan is voldoende. De geactualiseerde energieaudit moet wel worden aangevuld met de volgende onderdelen:

  • een overzicht van de uitvoering van de maatregelen uit de vorige energieaudit onderneming met de vermelding van hun effecten op het vlak van energie- en CO2-besparing
  • een lijst met eventuele wijzigingen aan de vorige energieaudit onderneming.

Premie na audit

Indien een onderneming reeds een energiestudie of een energierapport (energieplan of energieaudit) heeft opgesteld waaruit blijkt dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, kan de onderneming na de uitvoering van de investering een premie na audit ontvangen.