Gedaan met laden. U bevindt zich op: Campagne 'Mee met de stroom' Campagnes van het VEKA

Campagne 'Mee met de stroom'

De campagne ‘mee met de stroom’ zet in op de energietransitie. Als we allemaal zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken we een groot verschil voor onze energiefactuur nu en onze wereld morgen. Breng mee de stroom in beweging en maak samen met ons de energietransitie waar. 

De energietransitie

De ‘energietransitie’ is de overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak.

Om de klimaatverstoring en onze energiefactuur te beperken, bouwen we mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: binnen minder dan 30 jaar leven en werken we zonder schadelijk effect op het klimaat. Daarvoor moeten we in onze gebouwen, bedrijven en op de baan afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel.

Meer info over de energietransitie en tips om zelf zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken, vindt u op de campagnewebsite meemetdestroom.be.(opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Word partner van 'mee met de stroom'

Door gerichte investeringen, innovatie en samenwerking tussen alle partners kunnen we de energietransitie versnellen.

Partners van de energietransitie in Vlaanderen erkennen het grote maatschappelijke belang van de energietransitie voor Vlaanderen en gaan actief meewerken aan de uitvoering ervan.
Ze nemen een voorbeeldfunctie op:

  • ze ondersteunen de optimale energie-efficiëntie, de elektrificatie van het energiegebruik, de afbouw van fossiele brandstoffen en de omslag naar groene en andere klimaatvriendelijke energiebronnen
  • ze engageren zich om als organisatie voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan
  • ze sensibiliseren medewerkers, leden en klanten om voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan.
  • ze informeren via eigen communicatie over de energietransitie. Zowel wat de transitie inhoudt, het maatschappelijk belang als de manier waarop iedereen de transitie mee kan helpen realiseren. U belicht daarbij steeds de principes ‘zuiniger, slimmer en groener’. Op die manier vertellen we allen samen het positieve verhaal van de maatschappelijk belangrijke energietransitie.

Aan elke partner wordt gevraagd om het officiële label in de eigen communicatie te gebruiken, in het kader van informatie, diensten of producten die gelinkt zijn aan de energietransitie.

Werkt uw organisatie actief mee aan de energietransitie? Wenst u een voorbeeldrol op te nemen en de campagne nog breder bekend te maken? Vul ons aanvraagformulier(opent in nieuw venster) in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Inhoud is aan het laden

Campagnebeelden

Hier kunt u verschillende campagnebeelden downloaden. Partners krijgen toegang tot de volledige toolkit.

Campagnevideo 'Pak het energieverlies in je woning aan'

Inhoud is aan het laden

Meer info

Meer info over ‘Mee met de stroom’: zie Energietransitie (op vlaanderen.be)