Gedaan met laden. U bevindt zich op: FOSSTER-project Europees beleid en financiering

FOSSTER-project

Het FOSSTER-project heeft als doel om in de komende drie jaar de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de Energiehuizen te bekijken, bundelen en te combineren met goede praktijken uit andere gerelateerde projecten. Op die manier zullen we tot een one-stop-shop-model komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

Wat is FOSSTER

Het FOSSTER-project loopt van eind 2022 tot november 2025 en kadert in het LIFE Clean Energy Transition programma van CINEA. Deze afdeling van de Europese Commissie ondersteunt projecten die bijdragen aan de concrete uitvoering van de Green Deal programma’s en dus toewerken naar een klimaatneutraal Europa. FOSSTER staat voor Vlaamse One Stop Shop voor Energetische Renovatie.

Doel

FOSSTER zal succesvolle bestaande diensten van de deelnemende Energiehuizen samenbrengen met complementaire ondersteuning bij de uitvoering van renovatiewerken en financiële instrumenten. Op die manier kunnen Energiehuizen de huiseigenaren ontlasten en de financiële, technische en administratieve weerstand tegen energierenovatie van woningen aanzienlijk verminderen.

Vijf Energiehuizen in Vlaanderen zullen het FOSSTER-concept testen als onderdeel van hun algemene dienstverlening, zowel in grote steden als in landelijke gebieden. Eens de dienstverlening en de business case gevalideerd zijn, zal het concept worden aangeboden aan alle andere Energiehuizen in Vlaanderen, door ze te integreren in het wettelijk kader.

Het project zal dus een heel concrete uitvoering krijgen en het werkmodel zal zo veel mogelijk gedeeld worden voor een zo groot mogelijk toepassingsgebied. Op die manier kunnen er in Vlaanderen (en later ook daarbuiten) steeds meer renovaties uitgevoerd worden met een groter vertrouwen en minder (al dan niet financiële) obstakels, die daarenboven ook meer diepgaande verbeteringen van het huizenbestand tot gevolg hebben. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van de Green Deal, waarin onze woningen steeds minder CO² zullen uitstoten en we dus kunnen denken aan een energie neutrale toekomst.

 • Stap 1

  Februari 2023

  Opstart onderzoek naar de verschillende doelgroepen van huiseigenaren, start bepaling van de verschillende persona.

  Opstart onderzoek naar de customer journey van huiseigenaren en opmaak van een database omtrent klantenbetrokkenheid.

 • Stap 2

  Mei 2023

  Oplevering van een database met methodologieën rond klantenbetrokkenheid en -binding.

 • Stap 3

  November 2023

  Inventaris van financiële mogelijkheden ter ondersteuning van renovaties is opgemaakt, daarbij ook het bepalen van onbeantwoorde noden en hiaten in de financieringsmogelijkheden.

  Start onderzoek naar de opmaak van een ‘Trusted Trader Platform’ , na input van de bouwsector adhv workshops.

 • Stap 4

  Februari 2024

  Oplevering van een marketing strategie voor de verschillende persona, zodoende elke doelgroep gericht aan te moedigen tot renoveren.

 • Stap 5

  Mei 2024

  Financiële determineringstool is ontwikkeld op basis van de voorheen gevalideerde inventaris.

  Ontwikkeling van business case rond het FOSSTER model.

 • Stap 6

  September 2024

  Oplevering van een DRAW tool (Digitaal Renovatie Advies Wizard: efficiëntie garanderen in de werkwijze van het verkrijgen van renovatieadvies, digitaliseren en standaardiseren van de rapporteringen doorheen de customer journey.

 • Stap 7

  November 2024

  Financiële determineringstool is getest en gefinaliseerd.

  Het ‘Trusted Trader Platform is getest en klaar voor gebruik.

  Beleidsaanbevelingen opmaken voor Vlaamse overheid rond kwaliteitsborging bij renovaties.

 • Stap 8

  Mei 2025

  Implementatie van de marketingstrategie rond de verschillende doelgroepen.

 • Stap 9

  Augustus 2025

  Delen van het FOSSTER traject met alle energiehuizen om een marketing strategie uit te werken voor de garantie op succes na afloop van het FOSSTER project.

 • Stap 10

  November 2025

  Einde van het project: conferentie, rapportering en het verspreiden van de projectresultaten.

  Het FOSSTER model is gevalideerd door de energiehuizen en staat klaar om gebruikt te worden door alle energiehuizen als methode om efficiënter te kunnen werken en de hele customer journey te kunnen begeleiden.

Partners

De partners in het project zijn:

 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
 • Intercommunale Leiedal
 • IGEMO – Streekintercommunale – Wonen en energie
 • Energiehuis WVI - West Vlaanderen in Beweging
 • Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds Antwerpen
 • Kamp C – Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw
 • Energiehuis W13 - Wonen en energie
 • Stad Mechelen – Mechelen klimaatneutraal
 • Antwerp Management School

FOSSTER wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU.