Gedaan met laden. U bevindt zich op: Europees beleid en financiering Energie- en klimaatbeleid

Europees beleid en financiering

Europees energie- en klimaatbeleid

Het Vlaams energie- en klimaatbeleid wordt vormgegeven door het beleid op Europees niveau. Omgekeerd wil Vlaanderen zich proactief opstellen om zijn standpunten naar voor te brengen tijdens Europese onderhandelingen over energie- en klimaatdossiers.

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten

Komt uw energie- en klimaatproject in aanmerking voor EU-financiering? U leest er alles over op de webpagina ‘EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten’. Informeer u ook zeker over het EU-innovatiefonds en het LIFE-programma.

Europese projecten waar het VEKA aan meewerkt

Energie-efficiëntie richtlijn

Hier vindt u meer informatie over de jaarlijkse rapportering aan de Europese Commissie over de verplichtingen volgend uit de EED.