Europees energie- en klimaatbeleid

Het Vlaams energie- en klimaatbeleid wordt vormgegeven door het beleid op Europees niveau. Omgekeerd wil Vlaanderen zich proactief opstellen om zijn standpunten naar voor te brengen tijdens Europese onderhandelingen over energie- en klimaatdossiers.

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten

Komt uw energie- en klimaatproject in aanmerking voor EU-financiering? U leest er alles over op de webpagina ‘EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten’. Informeer u ook zeker over het EU-innovatiefonds en het LIFE-programma.

FOSSTER-project

Het FOSSTER-project kadert in het LIFE Clean Energy Transition programma en heeft als doel de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de energiehuizen te integreren en te combineren met goede praktijken uit gerelateerde projecten, om zo tot een one-stop-shop-model te komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

Kom hier alles te weten over het FOSSTER-project.

Energie-efficiëntie richtlijn

Hier vindt u meer informatie over de jaarlijkse rapportering aan de Europese Commissie over de verplichtingen volgend uit de EED.