Gedaan met laden. U bevindt zich op: EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten Energie- en klimaatbeleid

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten

Uw energie- en klimaatproject kan in aanmerking komen voor Europese financiële steun. 

EU-budgetperiode 2021-2027

Tijdens de EU-budgetperiode 2021-2027 wordt een ongezien bedrag ter beschikking gesteld vanuit de EU-begroting: 1074 miljard euro van het reguliere EU-budget wordt aangevuld met nog eens 750 miljard euro voor het COVID-herstelbeleid (in 2018 prijzen). Minstens 30% van dit totale budget moet bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Dit betekent dat er de komende zeven jaar meer dan 540 miljard euro Europees geld ingezet wordt voor investeringen in klimaat en energie in de EU-lidstaten.

Dit biedt veel opportuniteiten voor de financiering en realisatie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid, ook voor uw projecten.

EU-fondsen voor energie en klimaat

  • Het EU-innovatiefonds geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op innovatieve koolstofarme technologieën. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is in samenwerking met VLAIO het Vlaams contactpunt voor het innovatiefonds.
  • LIFE(opent in nieuw venster) is het subsidieprogramma voor milieu en klimaatactie. Het investeert in projecten rond natuur en biodiversiteit, circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie en schone energietransitie.
  • Horizon Europe is het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het biedt steun aan onderzoeks- en innovatieprojecten, innovatieve bedrijven en baanbrekende technologieën, onder andere in de domeinen van energie en klimaat. Meer informatie via de websites van NCP Flanders(opent in nieuw venster) en de Europese Commissie(opent in nieuw venster).
  • Connecting Europe Facility (CEF)(opent in nieuw venster) investeert in trans-Europese netwerken en infrastructuur in de sectoren vervoer, energie en digitaal. Voor CEF Transport is het Departement Mobiliteit en Openbare Werken het aanspreekpunt in Vlaanderen.
  • Het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen. Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio’s. Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren, ook op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ook de Interreg-programma’s dragen hieraan bij. VLAIO(opent in nieuw venster) is het aanspreekpunt voor EFRO Vlaanderen en Interreg.
  • Het InvestEU-programma(opent in nieuw venster) bouwt verder op het succesvolle investeringsplan voor Europa, ook bekend als het Junckerplan. Het brengt verschillende financieringsinstrumenten samen onder één dak, die een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen.
  • European Local Energy Assistance (ELENA)(opent in nieuw venster) biedt technische bijstand voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, gericht op gebouwen en innovatief stedelijk vervoer.
  • Green Assist(opent in nieuw venster) heeft als doel om toegang te bieden tot adviesdiensten om groene investeringsprojecten te stimuleren, in diverse sectoren en zowel voor particuliere als publieke begunstigden.

Raadpleeg de subsidiegids van VLEVA(opent in nieuw venster) voor een volledig overzicht van alle Europese subsidieprogramma’s,

Interessante nieuwsbrieven over EU-financiering

Onze nieuwsberichten