Gedaan met laden. U bevindt zich op: REG-openbaredienstverplichtingen Energie- en klimaatbeleid

REG-openbaredienstverplichtingen

Rationeel energiegebruik (REG) bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers wordt voornamelijk gestimuleerd via de openbaredienstverplichtingen voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit.

De verplichtingen werden ingevoerd vanaf 2003 en werden in de loop der jaren een aantal keren bijgestuurd. Op dit ogenblik worden aan de netbeheerders een aantal actieverplichtingen opgelegd met als doel hun eindafnemers aan te sporen tot energiebesparing.

De REG-openbaredienstverplichtingen vinden hun rechtsgrond in artikel 7.5.1 van het Energiedecreet en worden verder geregeld in titel VI, hoofdstuk IV van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De belangrijkste actieverplichting opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders is het verplicht uitkeren van premies voor bepaalde in de regelgeving vastgelegde energiebesparende maatregelen in gebouwen (woningen en niet-woningen).

De elektriciteitsdistributienetbeheerders moeten bovendien specifieke aandacht schenken aan de kwetsbare groepen, door:

  • Het verhogen voor beschermde afnemers van de premies voor woningen.
  • Door het verstrekken aan beschermde afnemers van een kortingbon van 150 euro bij de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine.
  • Door het geven van een premie van 1800 euro voor de plaatsing van een individuele condensatieketel aan beschermde afnemers.
  • Door het uitvoeren van een gratis energiescan(opent in nieuw venster) in de woning aan beschermde afnemers en enkele andere prioritaire doelgroepen.
  • Door in te staan voor de volledige trajectbegeleiding en uitvoering van dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing in private huurwoningen (sociale energie efficiĆ«ntieprojecten) voor beschermde afnemers en enkele andere prioritaire doelgroepen.
  • Door de organisatie van specifieke informatiesessies rond REG.