Gedaan met laden. U bevindt zich op: De langetermijndoelstelling tegen 2050 voor de Vlaamse niet-residentiële gebouwen Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050

De langetermijndoelstelling tegen 2050 voor de Vlaamse niet-residentiële gebouwen

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Dat is het doel van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen.

Voor niet-residentiële gebouwen spreken we over ‘koolstofneutraliteit’, als langetermijndoelstelling. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Koolstofneutraal?

Een koolstofneutraal gebouw is een gebouw waarvan de CO2-uitstoot tot nul is gereduceerd door de energiebehoeften te verminderen én ervoor te zorgen dat aan de resterende energiebehoeften wordt voldaan met hernieuwbare energiebronnen.

Het is een gebouw waarvan het gemeten totale energiegebruik in gebruiksfase wordt gedekt door hernieuwbare energiebronnen.

Voordelen van een koolstofneutraal gebouw

Een gebouw dat voldoet aan de langetermijndoelstelling heeft veel voordelen. Een koolstofneutraal gebouw:

 • vraagt minder energie;
 • zorgt voor een lagere energiefactuur;
 • heeft een hoger comfort: het is er aangenaam verblijven, met betere werkomstandigheden die leiden tot een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid;
 • heeft een eigentijdse uitstraling en een hogere waarde op de vastgoedmarkt.

De langetermijndoelstelling in de praktijk brengen

Om de langetermijndoelstelling te bereiken, zijn grondige renovaties nodig. Daarom wordt onder meer ingezet op:

 • sensibiliseren en informeren via het verplicht energieprestatiecertificaat (EPC), gebouwenpas,…
 • verplichtingen:
  • een renovatieverplichting binnen de 5 jaar na overdracht;
  • een minimaal energielabel;
 • financiële steun.

Het energielabel toont of de gebouweenheid koolstofneutraal is

  Het energielabel op het EPC toont aan in welke mate een niet-residentiële gebouweenheid al koolstofneutraal is, of - met andere woorden - op welke ‘afstand’ de gebouweenheid zich nog van de langetermijndoelstelling voor niet-residentiële gebouwen bevindt.

  Het energielabel maakt deel uit van het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) en wordt bepaald op basis van het gemeten aandeel hernieuwbare energie (%). Bij de bepaling van dit energielabel wordt rekening gehouden met het totale werkelijke energiegebruik. Dit omvat de energie die nodig is voor verwarming, verlichting, koeling en sanitair warm water, maar ook de processen die plaatsvinden in het gebouw (ICT, apparatuur,…).

  Gebouweenheden die geen fossiele brandstoffen gebruiken en hun volledige energiegebruik door hernieuwbare energiebronnen dekken, behalen een aandeel hernieuwbare energie van 100%. Deze gebouweenheden zijn volledig ‘koolstofneutraal’. Ze voldoen dus aan de langetermijndoelstelling en krijgen daarom een label A.

  Meer informatie over de wijze waarop het energielabel (en aandeel hernieuwbare energie) wordt bepaald en welke technieken in aanmerking komen als ‘hernieuwbaar’.