Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klacht over het VEKA? Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Klacht over het VEKA?

Hebt u een klacht over de werking van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap? Probeer dit eerst met de betrokken afdeling zelf op te lossen. Misschien kunt u door overleg samen een oplossing vinden. Lukt dat niet? Volg dan de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid. Deze verloopt in 3 stappen en is kosteloos.

Klacht over EPC of Mijn Verbouwpremie?

Hebt u een klacht over EPC of Mijn Verbouwpremie? Daarvoor is er een specifieke klachtenprocedure:

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) of door een personeelslid van het agentschap werd behandeld, kunt u hiertegen schriftelijk (per e-mail of brief) of mondeling (telefonisch of via een persoonlijk gesprek) klacht indienen.

De klacht zal worden behandeld door een persoon die niet bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De persoon die de klacht behandelt, is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit in acht te nemen. Aan de klachtenbehandelaar kunnen geen instructies worden gegeven over de wijze waarop de klacht inhoudelijk behandeld wordt.

Voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap werd de heer Frederik Dewaele als klachtenmanager aangesteld.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal enkel klachten behandelen die betrekking hebben op:

 • een concrete handelwijze van een bestuursinstelling in een bepaalde aangelegenheid
 • of de concrete toepassing van een bestaande regelgeving.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 • algemene klachten over regelgeving
 • algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.
 • Stap 1

  Praat eerst met de dienst waarover u een klacht hebt

  Neem contact op met het personeelslid van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dat uw dossier behandelt. Dit is uw contactpersoon.

  Bent u het niet eens met een beslissing in een dossier, dan kunt u best nagaan of u voor uw dossier eerst een administratieve beroepsprocedure moet doorlopen. U vindt de beroepsmogelijkheden en de contactgegevens op de brief die u kreeg.

  Lukt dat niet, dan kunt u een volgende stap zetten en de klachtenbehandelaar van het VEKA inschakelen.

 • Stap 2

  Leg uw probleem voor aan de klachtenbehandelaar van het VEKA

  Neem contact(opent in nieuw venster) op met de klachtenmanager van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:

  Frederik Dewaele(opent in uw e-mail applicatie)
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel

  Bent u niet tevreden met het antwoord van de klachtenbehandelaar of kreeg u niet tijdig een antwoord, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

  • Stap 3

   Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst

  Regelgeving

  De afspraken en regels voor het klachtenmanagement van de Vlaamse overheid zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van het Bestuursdecreet(PDF bestand opent in nieuw venster) van 7 december 2018.