Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-studies Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

EPB-studies

Het VEKA laat regelmatig studies uitvoeren bij de uitvoering van de energieprestatieregelgeving en de evaluatie ervan.

Overzicht studies

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden.

Jaar

Titel & beschrijving

Status

2023

Onderzoek naar de kostenoptimale niveaus bij renovatie van residentiële gebouwen
Beleidsondersteunend onderzoek

2023Kostenoptimale niveaus bij nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen
Beleidsondersteunend onderzoek
2023Kostenoptimale niveaus bij nieuwbouw van residentiële gebouwen
Beleidsondersteunend onderzoek
2020

Analyse haalbaarheid aanscherping naar S28: beleidsondersteunend onderzoek op basis van werkelijk ingediende dossiers

2020Studie omzetting EPBD: installatie-eisen
2018Perspectieven voor het ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’-beleidskader: beleidsondersteunend onderzoek voor het vastleggen van een stappenplan voor EPB 2.0.

2017

Kostenoptimale EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen: update van de studie uit 2015

2017

Haalbaarheidsstudie EPB-eisen voor residentiële nieuwbouw: controleberekeningen van het BEN-niveau op 50 woningen

2015

EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw: een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en een aangepaste referentie van het E-peil op weg naar 2021

2015

Kostenoptimale EPB-eisen voor residentiële gebouwen: update van de studie uit 2012

2015

Kostenoptimale EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen: update van de studie uit 2012, voor alle types niet-residentiële gebouwen volgens de EPN-methode

2012

Eisen aan technische installaties van gebouwen: uitvoering van artikel 8 van EPBD/2010

2012

Kostenoptimale EPB-eisen: uitvoering van artikel 4 & 5 van EPBD/2010

2012

Clear air, low energy: verkennend onderzoek naar de invloed van buitenmilieu en ventilatie op de binnenmilieukwaliteit van duurzame gebouwen

2012

Draagvlak haalbaarheid luchtdichtheidseis: indien eis luchtdichtheid: welke eis en hoe handhaven

2012

Berekend vs. werkelijk energieverbruik in nieuwbouwwoningen: op basis van een bevraging en gegevens uit de EPB-aangiftes van 537 gezinnen

2007

Economische haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen bij residentiële gebouwen: voorloper van de kostenoptimale studies