Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten van uitgevoerd marktonderzoek Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

Resultaten van uitgevoerd marktonderzoek

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voert heel wat marktonderzoek uit bij zowel burgers, bedrijven, energiedeskundigen, verslaggevers, makelaars, … 

Studie reëel energieverbruik woningen (2021)

Het VEKA liet een grootschalig onderzoek uitvoeren om te kijken hoe het energieverbruik in Vlaamse eengezinswoningen kan voorspeld worden op basis van de woningkenmerken en de grootte van het gezin. De woningkenmerken van meer 100 000 nieuwbouwwoningen (EPB-aangiftes) en meer dan 100 000 bestaande woningen (EPC Bestaande Bouw) zijn gekoppeld aan de jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruiken (Fluvius) en aan het aantal gedomicilieerde bewoners en hun leeftijd.

Herhalingsonderzoek bij bedrijven (2021)

Sinds 2011 laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in samenwerking met de VREG, jaarlijks een onderzoek uitvoeren bij bedrijven naar de kennis en het gebruik van financiële stimuli voor energiebesparende of hernieuwbare investeringen en naar de toekomstplannen van deze bedrijven. Er worden telkens ongeveer 1000 bedrijven ondervraagd.

Herhalingsonderzoek, enquête bij bedrijven(PDF bestand opent in nieuw venster)

Herhalingsonderzoek naar het draagvlak voor windenergie (2021)

Sinds 2014 laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in samenwerking met de VREG, jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak voor windenergie bij Vlaamse huishoudens. Er worden telkens ongeveer 1000 gezinnen ondervraagd.

Resultaten draagvlak voor windenergie - enquête(PDF bestand opent in nieuw venster)

Tweede onderzoek naar het berekend versus het werkelijk energieverbruik in nieuwbouwwoningen (2019)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap wenste de relatie tussen het berekend karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik in de EPB-aangifte van nieuwbouwwoningen, evenals het berekende E-peil enerzijds, en het reële energieverbruik anderzijds te onderzoeken. Hiertoe werd een bevraging georganiseerd bij bewoners van nieuwbouwwoningen en appartementen met een individuele verwarmingsinstallatie, waarvan de woning/het appartement minstens 2 jaar in gebruik was genomen op het ogenblik van de bevraging. 345 gezinnen namen deel aan het onderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit Gent gingen aan de slag met de resultaten van de bevraging, de gegevens uit de EPB-aangiftes van die gezinnen evenals met hun werkelijke energieverbruiken.

Tweejaarlijkse enquête energiebewustzijn en energiegedrag (2019)

Sinds enkele jaren laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap tweejaarlijks een marktonderzoek verrichten naar de houding, de kennis, het handelen en de voornemens van de Vlaamse huishoudens inzake het eigen energiegebruik en het Vlaams energiebeleid. Telkens ongeveer 1000 gezinnen worden ondervraagd.

Resultaten 2019:

Onderzoek naar het vernieuwde EPC (2019)

Op 4 januari 2019 lanceerde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC). Een EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is verplicht aanwezig bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, … Het vernieuwde EPC is visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn concreter.

In 2019 organiseerde het VEKA verschillende bevragingen om dit vernieuwde EPC te evalueren. Enerzijds bij energiedeskundigen en anderzijds bij immomakelaars.

  • De energiedeskundigen werden 3 keer bevraagd, voornamelijk over hun evaluatie van het vernieuwde EPC, de tijd die nodig is om het EPC op te maken, de kostprijs die aangerekend wordt voor het EPC en tot slot over de tevredenheid/nut bij gebruikers.
  • De immomakelaars werden 2 keer bevraagd, over hun evaluatie van het vernieuwde EPC, de tevredenheid/nut bij gebruikers en tot slot over de impact van het EPC op het verkoop- en verhuurproces.

De resultaten van alle onderzoeken vindt u hieronder.

Tevredenheidsonderzoek gebruikers van elektrische voertuigen (2017)

In september 2017 bevroeg het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap gebruikers van een privé elektrisch voertuig . Met een responscijfer van 75% geeft het onderzoek een heel goed inzicht in de motivatoren om een elektrisch voertuig aan te schaffen, het gebruik van en de tevredenheid met het voertuig. Ook op de (semi)publieke laadinfrastructuur wordt ingezoomd.

Tevredenheidsonderzoek gebruikers van elektrische voertuigen (2017)(PDF bestand opent in nieuw venster)