Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse emissies onder het EU ETS op laagste niveau ooit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Vlaamse emissies onder het EU ETS op laagste niveau ooit

Nieuwsbericht
5 april 2024

Op 4 april 2024 maakte de Europese Commissie de emissies voor het jaar 2023 bekend van alle installaties die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. In Vlaanderen vallen ongeveer 200 installaties onder het EU ETS. De uitstoot van deze Vlaamse installaties bedroeg in Vlaanderen 26,0 Mt CO2-eq, het laagste niveau ooit, onder meer als gevolg van onderhoudswerken in twee grote industriële installaties en de lagere uitstoot in de elektriciteitssector. 

Hoe werkt het Europese emissiehandelssysteem?

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) is een belangrijk instrument om aan de Europese klimaatdoelstelling te voldoen. Grote industriële installaties en de elektriciteitssector moeten in dit systeem hun uitstoot compenseren door het indienen van emissierechten. De beschikbare emissierechten onder het systeem dalen in functie van de Europese klimaatdoelstelling. Het EU ETS is de belangrijkste maatregel om emissiereducties te verwezenlijken voor de Vlaamse ETS-installaties, aangezien er geen specifieke emissiereductiedoelstellingen voor ETS-installaties zijn opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030.

De ETS-installaties moeten jaarlijks rapporteren over hun emissies van het voorgaande jaar, en ook een gelijk aantal emissierechten inleveren om aan hun verplichtingen onder het EU ETS te voldoen. Jaarlijks maakt de Europese Commissie begin april de emissies bekend van het voorgaande jaar via de website van het Europees Register(opent in nieuw venster).

Cijfers

Op Europees niveau lagen de ETS-emissies van 2023 15,5% lager dan die van 2022. De Europese Commissie spreekt over een recorddaling van ETS-emissies(opent in nieuw venster). Ze wijst naar grote stijging van hernieuwbare elektriciteitsproductie en naar verhoogde energie-efficiëntie in de industrie als belangrijkste oorzaken. Een deel van de lagere uitstoot van de industrie is daarnaast te verklaren door een verlaagde industriële productie door economische factoren.

Tegelijk maakt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) ook de cijfers bekend van de Vlaamse ETS-installaties. De uitstoot van de Vlaamse installaties bedroeg in 2023 26,0 Mt CO2-eq, een daling tegenover de cijfers van 2022 met 2,9 Mt CO2-eq. De daling is zowel te merken in de industriële installaties als in de elektriciteitssector. De industriële uitstoot is gedaald met 0,8 Mt CO2-eq tot 19,4 Mt CO2-eq, mede als gevolg van de stilstand door onderhoud van twee grote installaties. In de elektriciteitssector is er een grote daling van 2,1 Mt CO2-eq tegenover 2022, met 6,5 Mt CO2-eq uitstoot in 2023. Door deze daling is de ETS-uitstoot van Vlaamse installaties op het laagste niveau ooit.

De totale ETS-uitstoot in België is nog niet volledig bekend, maar zal ongeveer 35,4 Mt CO2-eq bedragen. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische EU ETS-uitstoot blijft zoals de afgelopen jaren dus meer dan 70% bedragen.

De gedetailleerde cijfers voor Vlaanderen zijn beschikbaar op de website van het VEKA.

Deze figuur geeft een overzicht van de totale emissies onder het ETS vaste installaties in het Vlaamse Gewest.
© Vlaams Energie- en Klimaatagentschap