Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen en Noorwegen versterken hun samenwerking m.b.t. transport en opslag van CO2 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Vlaanderen en Noorwegen versterken hun samenwerking m.b.t. transport en opslag van CO2

Nieuwsbericht
19 april 2024

Op maandag 15 april 2024 keurden Noorwegen, het Vlaams Gewest, de federale staat en het Waals Gewest een Memorandum of Understanding (MoU) goed voor het grensoverschrijdend transport van koolstofdioxide tussen België en Noorwegen. Dit akkoord volgt op de aankondiging die gemaakt werd tijdens de Noordzeetop van 24 april 2023 toen Noorwegen en Vlaanderen meldden onderhandelingen te zullen starten over een dergelijk memorandum. Eerder keurde de Vlaamse Regering gelijkaardige overeenkomsten met Nederland en Denemarken goed. 

Samenwerking Vlaanderen - Noorwegen

Een samenwerking tussen Vlaanderen en Noorwegen is essentieel om Carbon Capture and Storage (CCS) te faciliteren. De industriële clusters in Antwerpen en Gent hebben immers veel vraag naar transport en opslag van CO2, omdat het afvangen en opslaan van CO2 voor talrijke in deze clusters aanwezige bedrijven een belangrijke decarbonisatiemaatregel is in hun transitie naar klimaatneutraliteit. Tegelijk heeft Vlaanderen zelf geen aangetoonde mogelijkheden om de CO2 op te slaan in de bodem. Noorwegen beschikt over zowel een groot aantal lege olie-en gasvelden als vele diepe ondergrondse formaties om CO2 permanent in te stockeren, zodat deze niet in de atmosfeer terechtkomt. Daarnaast is Noorwegen ook een frontrunner bij het uitwerken van CCS-projecten. Daarom is Noorwegen vandaag en in de toekomst een belangrijke partner voor Vlaanderen. Een samenwerking ligt dan ook voor de hand.

In het kader van het London Protocol van de Internationale Maritieme Organisatie moeten lidstaten die koolstofdioxide via de zee willen exporteren en importeren een akkoord of overeenkomst sluiten. Met dit Memorandum of Understanding wordt een belangrijke en noodzakelijke stap gezet om het grensoverschrijdend transport van koolstofdioxide naar Noorwegen te faciliteren.

Meer informatie hierover of over CCS in het algemeen is terug te vinden op onze website.