Wat

De volgende types van nieuwe warmtepompen ((opent in nieuw venster)) komen in aanmerking voor de premie:

 • geothermische warmtepomp
 • lucht/water-warmtepomp
 • lucht/lucht-warmtepomp.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van een nieuwe warmtepomp.  
 • Bij een gemeenschappelijke warmtepomp die dient voor meerdere appartementen van een appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME.

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet

 • die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte tijdig is ingediend.

U kunt de premie aanvragen voor de:

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest

 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een warmtepomp. Eerdere premies van Fluvius tellen ook mee.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.
 • De warmtepomp staat in voor ruimteverwarming, eventueel in combinatie met productie van sanitair warm water en zwembadverwarming.
 • U kunt de warmtepomp gebruiken voor actieve koeling (airco), mits te voldoen aan volgende 4 voorwaarden:
  • het is een geothermische of lucht/waterwarmtepomp. Koeling is niet toegestaan bij een lucht/lucht warmtepomp.
  • de warmtepomp is de enige verwarming voor het gehele gebouw.
  • er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig in het gebouw.
  • de eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • De warmtepomp moet geplaatst worden door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De installatie of de validatie van de installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een Rescert-installateur.
 • Energie-efficiëntie bij warmtepompen in woningen en appartementen:
  • een lucht/water of lucht/lucht warmtepomp moet een Europees productlabel A+ of beter hebben voor verwarming
  • een geothermische warmtepomp moet een Europees productlabel A++ of beter hebben voor verwarming
  • een lucht/lucht warmtepomp waarvoor geen Europees productlabel voor de combinatie van de binnen- en buitenunit beschikbaar is, moet voldoen aan de minimale energie-efficiëntie eisen voor niet-woongebouwen voor verwarming
 • Energie-efficiëntie bij warmtepompen in niet-woongebouwen:
  • de warmtepomp moet voldoen aan de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) zoals hieronder vermeld. De seizoensgebonden energie-efficiëntie wordt berekend als COP/2,5, waarbij COP de prestatiecoëfficiënt is.
   Type warmtepompMinimum-eis voor verwarming
   ≤ 12 kW>12 kW en ≤ 70 kW> 70 kW
   Geothermisch150% ≤ Ns150% ≤ Ns150% ≤ Ns
   Lucht/water123% ≤ Ns123% ≤ Ns123% ≤ Ns
   Lucht/lucht160% ≤ Ns137% ≤ Ns137% ≤ Ns

De premie voor een warmtepomp komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator. ((opent in nieuw venster)) Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

1. Installatie voor een woning en een individueel appartement

 • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
  De premie voor een warmtepomp is afhankelijk van het type en de eindfactuurdatum:

  Type warmtepompGeothermischLucht/luchtLucht/water
  Eindfactuur
  tot en met
  31-12-2021
  Eindfactuur
  vanaf
  1-1-2022 tot en met 31-12-2023
  Eindfactuur vanaf 1-01-2024
  Basispremie6.400 euro480 euro1.800 euro4.800 euro3.600 euro
  Ik plaats de warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet9.600 euro720 euro3.600 euro7.200 euro5.400 euro
  De premie bedraagt maximum 50% van het factuurbedrag (exclusief btw).

  De verhoging voor de vervanging elektrische verwarming of plaatsing in gebied zonder aardgas geldt voor premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2025.
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie, hoogste inkomenscategorie of andere investeerder
  De premie voor een warmtepomp is afhankelijk van het type en de eindfactuurdatum:
  Type warmtepompGeothermischLucht/luchtLucht/water
  Eindfactuur
  tot en met
  31-12-2021
  Eindfactuur
  vanaf
  1-1-2022 tot en met 31-12-2023
  Eindfacturen vanaf 1-1-2024
  Basispremie4.000 euro300 euro1.500 euro3.000 euro2.250 euro
  Ik heb uitsluitend nachttarief
  én de eindfactuur van de warmtepomp is van 1-1-2021 of later
  4.800 euro360 euro 1.800 euro3.600 euro2.700 euro
  Ik plaats de warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet8.000 euro600 euro3.000 euro6.000 euro4.500 euro

  De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw)

  De verhoging voor het uitsluitend nachttarief geldt voor warmtepompen met eindfactuur vanaf 1 januari 2021 en premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2025.

  De verhoging voor de vervanging elektrische verwarming of plaatsing in gebied zonder aardgas geldt voor premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2025.

2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw

De premie is afhankelijk van het type warmtepomp en de eindfactuur. De premie wordt berekend door onderstaande premiebedragen per appartement te vermenigvuldigen met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden zoals die aanwezig zijn in het gebouw.

Type warmtepompGeothermischLucht/luchtLucht/water
Eindfactuur
tot en met
31-12-2021
Eindfactuur
vanaf
1-1-2022 tot en met 31-12-2023
Eindfacturen vanaf 1-1-2024
Basispremie4.000 euro300 euro1.500 euro3.000 euro2.250 euro
Ik plaats de warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet. 8.000 euro600 euro 3.000 euro6.000 euro4.500 euro

De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Er is voor een gemeenschappelijke installatie geen verhoging voor wie een appartement verhuurt aan een SVK of voor afnemers met uitsluitend nachttarief.

Opgelet, de individuele eigenaar(-bewoner) of SVK-verhuurder van een appartement in een appartementsgebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie.

Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

3. Niet-woongebouwen

De premie voor een warmtepomp (afhankelijk van het type en het elektrische compressorvermogen dan wel het geïnstalleerde gasvermogen uitgedrukt in kW) bedraagt:

 • geothermische warmtepomp:
  • tot en met 10 kW: 4000 euro
  • hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 4000 euro + 800 euro x (vermogen-10)
  • hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 16.000 euro + 600 euro x (vermogen-25)
  • hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 28.000 euro + 400 euro x (vermogen-45)
  • hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 34.000 euro + 200 euro x (vermogen-60)
  • hoger dan 100 kW: 42.000 euro + 150 euro x (vermogen-100) met een maximum van 57.000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp (met eindfactuur tot en met 31/12/2021):
  • tot en met 10 kW: 1500 euro
  • hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 1500 euro + 300 euro x (vermogen-10)
  • hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 6000 euro + 230 euro x (vermogen-25)
  • hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 10.600 euro + 160 euro x (vermogen-45)
  • hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 13.000 euro + 110 euro x (vermogen-60)
  • hoger dan 100 kW: 17.400 euro + 60 euro x (vermogen-100) met een maximum van 23.500 euro
 • lucht-waterwarmtepomp (met eindfactuur vanaf 1/1/2022 tot en met 31/12/2023):
  • tot en met 10 kW: 3000 euro
  • hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 3000 euro + 600 euro x (vermogen-10)
  • hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 12.000 euro + 460 euro x (vermogen-25)
  • hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 21.200 euro + 320 euro x (vermogen-45)
  • hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 26.000 euro + 220 euro x (vermogen-60)
  • hoger dan 100 kW. 34.800 euro + 120 euro (vermogen-100) met een maximum van 47.000 euro en altijd begrensd tot 40% van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.
 • lucht-waterwarmtepomp (met eindfactuur vanaf 1/1/2024):
  • tot en met 10 kW: 2250 euro
  • hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 2250 euro + 450 euro x (vermogen-10)
  • hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 9000 euro + 345 euro x (vermogen-25)
  • hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 15.900 euro + 240 euro x (vermogen-45)
  • hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 19.500 euro + 165 euro x (vermogen-60)
  • hoger dan 100 kW. 26.100 euro + 90 euro (vermogen-100) met een maximum van 35.250 euro.
 • lucht-luchtwarmtepomp:
  • tot en met 10 kW: 300 euro
  • hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 300 euro + 60 euro x (vermogen-10)
  • hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 1200 euro + 46 euro x (vermogen-25)
  • hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 2120 euro + 32 euro x (vermogen-45)
  • hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 2600 euro + 18 euro x (vermogen-60)
  • hoger dan 100 kW: 3320 euro + 14 euro x (vermogen-100) met een maximum van 4800 euro

De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).

Bevindt het gebouw zich in een gebied zonder aardgasnet dan verdubbelen de bedragen.

Voor de berekening van de premie bij de geothermische en de lucht/luchtwarmtepomp heeft de eindfactuurdatum geen impact.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het energiehuis ((opent in nieuw venster))in uw buurt contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
   • voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
   • attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de nieuw geplaatste warmtepomp
   • Europees productlabel (woningen en appartementen) of een bewijs van de minimale energie-efficiëntie
   • omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten
   • EPB aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014
   • technische fiche definitieve uitschakeling actieve koeling (airco) door aannemer als niet voldaan is aan de voorwaarden voor actieve koeling (zie rubriek ’Andere voorwaarden’)
   • attest beschermde afnemer (indien relevant).
  • Optionele documenten:
   • offerte
   • foto’s voor en na
   • EPC bouw/EPC verkoop en verhuur.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

Brochure

Download of bestel hier de brochure over Mijn VerbouwPremie.