Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp

Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

De volgende types van nieuwe warmtepompen komen in aanmerking voor de premie:

 • geothermische warmtepomp
  haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • lucht/lucht-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als warmtelucht in de binnen.
 • lucht/water-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • hybride lucht/water-warmtepomp
  combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande , aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van een nieuwe warmtepomp.  
 • Bij een gemeenschappelijke warmtepomp die dient voor meerdere van een komt de premie toe aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de .

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet

 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de tijdig is ingediend.

U kunt de premie aanvragen voor de:

 • renovatie van een bestaand , zoals een woning, een , een of gelegen in het Vlaamse Gewest

 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een warmtepomp. Eerdere premies van Fluvius tellen ook mee.
 • De warmtepomp staat in voor ruimteverwarming, eventueel in combinatie met productie van sanitair warm water en zwembadverwarming.
 • De lucht/water warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele .
 • U kunt de warmtepomp gebruiken voor , mits te voldoen aan volgende 3 voorwaarden:
  • de warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw.
  • en er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig in het gebouw én deze moet ook aangemeld zijn bij Fluvius.
  • en de van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • De installatie of de validatie van de installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een die minstens over één van onderstaande certificaten beschikt:

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Het totale factuurbedrag van de categorie warmtepomp dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 euro.
 • Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Technische voorwaarden

 • De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°C.
 • Energie-efficiëntie bij warmtepompen in woningen en appartementen toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft; of de Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie nr. 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van de airconditioners:
  • een geothermische warmtepomp moet een A++ of beter hebben voor verwarming
  • een lucht/lucht warmtepomp moet een Europees productlabel A+ of beter hebben voor verwarming. Een lucht/lucht warmtepomp waarvoor geen Europees productlabel voor de combinatie van de binnen- en buitenunit beschikbaar is, moet voldoen aan de minimale energie-efficiëntie eisen voor niet-woongebouwen voor verwarming
  • een lucht/water warmtepomp moet een Europees productlabel A+ of beter hebben voor verwarming
  • een hybride lucht/water warmtepomp moet een hebben met een minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie () van 110% voor de combinatie van een gasketel, lucht-waterwarmtepomp en regeling. Een eventueel zonthermisch systeem voor sanitair warm water mag niet worden meegerekend.
 • Energie-efficiëntie bij warmtepompen in niet-woongebouwen bepaald volgens Verordening 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatie-verwarmingstoestellen betreft, of voor lucht-lucht warmtepompen volgens Verordening (EU) 206/2012 van de Commissie van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft:
  • de warmtepomp moet voldoen aan de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) zoals hieronder vermeld. De seizoensgebonden energie-efficiëntie wordt berekend als /2,5, waarbij de prestatiecoëfficiënt is.

   Minimum-eis voor verwarming

   bij warmtepomp
   met vermogen ≤ 12
   bij warmtepomp
   met >12 en ≤ 70
   bij warmtepomp
   met > 70
   Geothermisch150% ≤ Ns150% ≤ Ns150% ≤ Ns

   Lucht/lucht

   160% ≤ Ns

   137% ≤ Ns

   137% ≤ Ns

   Lucht/water

   123% ≤ Ns123% ≤ Ns123% ≤ Ns
   Hybride lucht/water110% ≤ Ns
   - pakketlabel
   110% ≤ Ns
   - pakketlabel
   110% ≤ Ns
   - pakketlabel

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor een warmtepomp komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator.(opent in nieuw venster) Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

Hoe aanvragen

Is uw woning warmtepompklaar

Velen weten niet of hun woning geschikt is voor een warmtepomp. Nochtans is deze manier van verwarmen dé toekomst, omdat het zo energiezuinig en klimaatvriendelijk is.

Met de gebruiksvriendelijke tool ‘Warmtepompklaar’ kunnen eigenaars in enkele stappen achterhalen of hun huis of appartement duurzaam verwarmd kan worden met een warmtepomp of zij eerst nog extra moeten isoleren.

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen