Categorieën van werken

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

Voor een uitbouw kan Mijn VerbouwPremie aangevraagd worden voor werken die onder bovenstaande categorieën vallen.

Premies die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van een aantal energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen (zie rubriek ‘categorieën van werken’) die u via één loket kunt aanvragen. Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie, kunt u ook vanaf 1 juli 2022 blijven aanvragen bij Fluvius, Wonen-Vlaanderen of het VEKA. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • aanpassingspremie (Wonen-Vlaanderen)
 • premie voor een condensatieketel op gas van Fluvius voor , zal vanaf 1 juli 2022 niet meer kunnen aangevraagd worden. De premie voor een verwarmingsketel op gas is opgenomen in Mijn VerbouwPremie, en dit enkel voor de laagste inkomensgroep.
 • premie voor zonnepanelen ((opent in nieuw venster)) (Fluvius)
 • premie voor asbestverwijdering + zonnepanelen (Fluvius)
 • premie voor relighting (Fluvius)
 • premie steun na audit (Fluvius)
 • EPC-labelpremie ((opent in nieuw venster)) (Fluvius)
 • batterijpremie ((opent in nieuw venster)) (VEKA)
 • investeringssteun ondernemingen (Elia)
 • sloop- en herbouwpremie (VEKA)
 • huur- en isolatiepremie (VEKA/Fluvius)
  SVK-verhuurder kunnen de Huur- en isolatiepremie vanaf 1 juli 2022 niet meer aanvragen. SVK-verhuurders kunnen voor dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas wel een premieaanvraag indienen bij Mijn VerbouwPremie en hebben steeds recht op de hoogste premies.