Categorieën van werken

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

Belangrijk is dat woonkwaliteit en energie-efficiëntie gecombineerd worden. Een woning renoveren met premies zonder aandacht te besteden aan bijv. isolatie zal dus niet langer mogelijk zijn.

Premies die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van een aantal energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen- Vlaanderen (zie rubriek ‘categorieën van werken’) die u via één loket kunt aanvragen. Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie, kunt u ook vanaf 1 juli 2022 blijven aanvragen bij Fluvius, Wonen-Vlaanderen of het VEKA. Het gaat bijvoorbeeld om: