Categorieën van werken

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

Premies die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van een aantal energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen- Vlaanderen (zie rubriek ‘categorieën van werken’) die u via één loket kunt aanvragen. Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie, kunt u ook vanaf 1 juli 2022 blijven aanvragen bij Fluvius, Wonen-Vlaanderen of het VEKA. Het gaat bijvoorbeeld om: