Huren op de privémarkt of een sociale woning huren

Als u een woning wilt huren, kunt u bij verschillende instanties terecht. U kunt een woning huren op de privémarkt: bij een particulier of via een immokantoor.

Als u een bescheiden inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor een sociale woning. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen aanbieden.

Impact corona op de huurmarkt

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. Fysiek contact tussen huurder, verhuurder, makelaar, herstellers, ... moet zo veel mogelijk vermeden worden. Sommige stappen in het verhuurproces kunnen digitaal verlopen, andere stappen kunnen best uitgesteld worden (bv. plaatsbeschrijvingen).

Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van besmettingen te vermijden. Deze overgangsfase treedt in werking op 11 mei 2020.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen (opent in nieuw venster) in het Vlaamse Gewest.

Verhuizen

Verhuizen met of zonder hulp van een verhuisfirma is weer toegelaten.

Huurwoning bezichtigen

Kandidaat-huurders mogen onder begeleiding van de verhuurder of een vastgoedmakelaar huurwoningen bezichtigen, op voorwaarde dat ze de veiligheidsvoorschriften naleven:

  • Bent u of iemand anders in uw huishouden ziek of vermoedelijk besmet, dan kunt u de woning niet bezichtigen.
  • Slechts 2 personen mogen de huurwoning bezichtigen met de verhuurder of de makelaar. De huidige bewoner mag tijdens het bezoek niet aanwezig zijn.
  • U mag de woning niet betreden zonder verhuurder of makelaar.
  • U moet een mondmasker dragen en de regels rond handhygiëne naleven. De kandidaat-huurders mogen geen voorwerpen aanraken of deuren, ramen of kasten openen.
  • Er moet voldoende tijd zijn tussen twee bezoeken om de woning te ontsmetten.

Huurproblemen

Bij huurconflicten naar aanleiding van de coronacrisis moeten huurder en verhuurder eerst samen proberen een oplossing te vinden voor het probleem. Lukt dat niet, dan kunnen huurder en verhuurder tot en met 30 september 2020 terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst voor bemiddeling.

Kwaliteit en veiligheid van de huurwoning

Als u een woning of appartement wilt huren en u twijfelt of de woning wel aan de vereiste woningkwaliteitsnormen voldoet, dan kunt u aan de verhuurder een conformiteitsattest vragen. Dit is een officiële verklaring van de gemeente, die aangeeft dat de woning aan de normen voldoet. De verhuurder is echter niet verplicht om dit attest af te leveren.

Het is belangrijk om te weten hoe energiezuinig de woning is die u wilt huren. In oudere woningen kunnen de energiekosten hoog zijn. De energiescore op het EPC geeft u als mogelijke huurder een beeld over het energieverbruik.

Voor uw veiligheid kijkt u best ook na of de huurwoning uitgerust is met rookmelders. De verhuurder is immers verplicht om bij het afsluiten van elk nieuw huurcontract voldoende rookmelders te installeren.

Huurprijs en huurwaarborg

In het huurcontract wordt de overeengekomen huurprijs vastgelegd. Wilt u weten wat een correcte huurprijs is voor de woning die u wilt huren, dan kan de Huurschatter u helpen.

Bij het ondertekenen van het huurcontract moet u een bedrag betalen als garantie dat u het contract zult naleven en de woning in goede staat weer zult afleveren. Die huurwaarborg beschermt de verhuurder tegen eventuele schade aangericht door de huurder.

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. In dat geval mag de verhuurder jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de gestegen levensduurte. Hiervoor wordt er gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. De Federale Overheidsdienst Economie heeft op haar website een huurcalculator (opent in nieuw venster), waarmee u de indexering van de huurprijs zelf kunt berekenen.

Premies en verminderingen voor het huren van een woning

Als u een bescheiden inkomen hebt en al een tijd op een sociale woning wacht, dan kunt u in aanmerking komen voor een huurpremie. Deze premie ondersteunt u, als u in afwachting van een sociale woning, een woning huurt op de privémarkt.

Verhuist u van een slechte of onaangepaste woning naar een kwaliteitsvolle woning of een meer aangepaste woning voor uw gezin, dan kunt u misschien een huursubsidie krijgen.

Huurt u een woning op de privémarkt en hebt u kinderen ten laste, dan kunt u als huurder ook genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing.

Huurcontract

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

Als huurder hebt u er alle belang bij om het huurcontract goed na te lezen voor u het ondertekent. Zo vermijdt u discussies tijdens de huurperiode of wanneer u de huur wilt opzeggen. Het is aan te raden om een standaardhuurcontract te gebruiken. Deze vindt u terug op verschillende websites voor huurders en verhuurders.

De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren bij het registratiekantoor van de plaats waar het onroerend goed gelegen is.

Huurproblemen

Ook met een goed huurcontract en goede afspraken is het toch mogelijk dat u problemen krijgt met de verhuurder. Signaleer daarom elk probleem met de huurwoning zo snel mogelijk aan de verhuurder, indien nodig schriftelijk of met een aangetekende brief om snel tot een oplossing te komen. Maar als u geen gehoor krijgt, is het goed te weten bij wie u terecht kunt.