Een woning huren op de privémarkt of een sociale woning huren

Als u een woning wilt huren, kunt u bij verschillende instanties terecht. U kunt een woning huren op de privémarkt: bij een particulier of via een immokantoor.

Als u een bescheiden inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor een sociale woning. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen aanbieden.

Huurcontract

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 moet u rekening houden met de federale Huurwet.
  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 voor een huurwoning in Vlaanderen moet u rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Als huurder hebt u er alle belang bij om het huurcontract goed na te lezen voor u het ondertekent. Zo vermijdt u discussies tijdens de huurperiode of wanneer u de huur wilt opzeggen. Het is aan te raden om een standaardhuurcontract te gebruiken. Deze vindt u terug op verschillende websites voor huurders en verhuurders.

De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren bij het registratiekantoor van de plaats waar het onroerend goed gelegen is.

Huurwaarborg

Als u een woning wilt huren moet u bij het ondertekenen van het huurcontract een bedrag betalen als garantie dat u het huurcontract zult naleven en de woning in goede staat weer zult afleveren. Die huurwaarborg beschermt de verhuurder tegen eventuele schade aangericht door de huurder.

Voor huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019 is de waarborg meestal gelijk aan 2 maanden huur. Voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 zijn gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen mag de waarborg maximaal 3 maanden huur bedragen.

Huurprijs

In het huurcontract wordt de overeengekomen huurprijs vastgelegd. Wilt u weten wat een correcte huurprijs is voor de woning die u wilt huren, dan kan de Huurschatter u helpen. Dit is een toepassing waarin u aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de huurwoning, een inschatting kunt maken van een correcte en realistische huurprijs.

Indexering van de huurprijs

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. Dit betekent dat de verhuurder jaarlijks de huurprijs mag aanpassen aan de gestegen levensduurte. Hiervoor wordt er gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. De Federale Overheidsdienst Economie heeft op zijn website een huurcalculator, waarmee u de indexering van de huurprijs zelf kunt berekenen.

Premies en verminderingen voor het huren van een woning

Als u een bescheiden inkomen hebt en al een tijd op een sociale woning wacht, dan kunt u in aanmerking komen voor een huurpremie. Deze premie ondersteunt u, als u in afwachting van een sociale woning, een woning huurt op de privémarkt.

Verhuist u van een slechte of onaangepaste woning naar een kwaliteitsvolle woning of een meer aangepaste woning voor uw gezin, dan kunt u misschien een huursubsidie krijgen.

Huurt u een woning op de privémarkt en hebt u kinderen ten laste, dan kunt u als huurder ook genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing.

Energieprestatiecertificaat (EPC) voor huurwoningen

Het is belangrijk om te weten hoe energiezuinig de woning is die u wilt huren. In oudere woningen kunnen de energiekosten hoog zijn. De energiescore op het EPC geeft u als mogelijke huurder een beeld over het energieverbruik.

Verplichte rookmelders

Voor uw veiligheid kijk u best na of de huurwoning uitgerust is met rookmelders. De verhuurder is immers verplicht om bij het afsluiten van elk nieuw huurcontract, na 31 december 2012, minstens één goedwerkende rookmelder te installeren op elke verdieping.

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Als u een woning of appartement wilt huren en u twijfelt of de woning wel aan de vereiste woningkwaliteitsnormen voldoet, dan kunt u aan de verhuurder een conformiteitsattest vragen. Dit is een officiële verklaring van de gemeente, die aangeeft dat de woning aan de normen voldoet. De verhuurder is echter niet verplicht om dit attest af te leveren.

Huurproblemen

Ook met een goed huurcontract en goede afspraken is het toch mogelijk dat u problemen krijgt met de verhuurder. Signaleer daarom elk probleem met de huurwoning zo snel mogelijk aan de verhuurder, indien nodig schriftelijk of met een aangetekende brief om snel tot een oplossing te komen. Maar als u geen gehoor krijgt, is het goed te weten bij wie u terecht kunt.