Wilt u snel en eenvoudig weten of uw bouwproject EPB-plichtig is? Ga dan naar de EPB-wegwijzers.

Twee voorwaarden

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen

  • die geklimatiseerd worden (verwarmd of gekoeld) ten behoeve van mensen
  • en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een melding wordt gedaan.

Altijd geklimatiseerd

Bepaalde gebouwen beschouwt de energieprestatieregelgeving altijd als geklimatiseerd, ook al is dit in werkelijkheid niet zo.

Indien een gebouw aan elk van onderstaande voorwaarden voldoet, beschouwt u het steeds als een geklimatiseerd gebouw.

  • Het is een gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, …
  • Het is geen industrieel of landbouwgebouw.

Als bij een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (of melding) nog niet is gekend of het gebouw na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, dan wordt het gebouw beschouwd als geklimatiseerd.

Uitzonderingen op de EPB-plicht

Sommige projecten zijn vrijgesteld van de EPB-plicht. Voor deze projecten dient u geen startverklaring of EPB-aangifte in.

Totaliteit van de werken

Als de werken aan een gebouw EPB-plichtig zijn, geldt deze EPB-plicht voor de totaliteit van de werken, handelingen en wijzigingen die aan het gebouw uitgevoerd worden. Ook de werken die op zich niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn, zijn dus EPB-plichtig.