Definitie

Een regularisatie is een type stedenbouwkundige vergunning. U kunt die aanvragen wanneer uitgevoerde wijzigingen aan een gebouw niet vergund werden (bouwmisdrijf):

  • werkzaamheden die zijn uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning of nadat de vergunning is vervallen of geschorst;
  • werkzaamheden die strijdig zijn met de vergunde toestand: wanneer u bepaalde werkzaamheden anders hebt uitgevoerd dan op de vergunde plannen staat.

U kunt die bouwovertredingen in bepaalde gevallen nog vergund krijgen via een regularisatieaanvraag.

EPB bij regularisatie

Het project is onderworpen aan de EPB-eisen die van toepassing waren op het moment dat de niet-vergunde werken werden gestart.

Indien de werken voor 2006 werden gestart, zijn er geen EPB-eisen van toepassing.