Windows

Vanaf de versie 11.5.0 van de EPB-software is in het configuratiescherm van de software een knop toegevoegd.
Wanneer u hierop klikt, wordt het ‘dubbelklik-probleem’ automatisch gecorrigeerd.
In de achtergrond worden aanpassingen gemaakt die u voordien manueel moest uitvoeren.

MAC

Deze mogelijkheid wordt niet ondersteund voor MAC. U moet de peb-bestanden dus steeds vanuit de software openen.