Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begrenzing Geometrie

Begrenzing

Geldig voor alle bouwaanvragen

Principe

Een scheidingsconstructie kan grenzen aan verschillende soorten omgevingen, ook ‘begrenzingen’ genoemd.

Het type begrenzing:

  • bepaalt mee welke eis van toepassing is op de scheidingsconstructie
  • bepaalt mee of u de scheidingsconstructie moet meerekenen in de verliesoppervlakte of niet
  • heeft impact op de berekening van de U- of R-waarde van de scheidingsconstructie:
    • afhankelijk van de begrenzing (binnen of buiten) zal de warmteovergangsweerstand verschillen
    • afhankelijk van de begrenzing, wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie anders berekend. De begrenzing wordt ingerekend via een temperatuurreductiefactor b.