Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verbouwd beschermd volume Volume en oppervlaktes

Verbouwd beschermd volume

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

Het verbouwd beschermd volume is de som van de volumes van de ruimten waarin wordt verbouwd.

Bij renovaties waarbij het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en waaraan een uitbreiding wordt gebouwd, moet zowel een nieuw gebouwd beschermd volume als een verbouwd beschermd volume worden berekend. Het nieuw gebouwd beschermd volume omvat alle nieuwe ruimten van de uitbreiding. Het verbouwd beschermd volume is de som van de volumes van de ruimten waarin wordt verbouwd.

Wanneer behoort een ruimte tot verbouwd BV?

De ruimten waarin vensters worden vervangen of 1 of meerdere verliesoppervlakten worden vernieuwd, worden meegerekend in het verbouwd beschermd volume.

Ook ruimten waarin de warmteafgifte-elementen worden vervangen, verplaatst of aangepast, worden meegerekend in het verbouwd beschermd volume.

  • Bij ingrijpende energetische renovaties zonder uitbreiding vallen alle ruimtes onder het verbouwd beschermd volume.
  • Bij ingrijpende energetische renovaties waarbij het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en waaraan een uitbreiding wordt gebouwd, omvat het nieuw gebouwd beschermd volume alle nieuwe ruimten van de uitbreiding. Het verbouwd beschermd volume omvat alle andere ruimtes.

Meten en berekenen

Het verbouwd beschermd volume berekent u op basis van de . Het volume dat ingenomen wordt door de scheidingsconstructies (buitenmuren, daken, vloeren … ) rekent u mee.

De die de scheiding vormen tussen het verbouwd beschermd volume en een andere ruimte in het gebouw waarin niet wordt verbouwd, of tussen het verbouwd beschermd volume en een aanliggende gebouw, rekent u voor de helft van hun dikte mee.

Voorbeeld

Situatie

Enkel de voorgevel van de woning wordt verbouwd. Alle ruimten die grenzen aan de voorgevel behoren tot het verbouwd beschermd volume. Die ruimten zijn ingekleurd.

Berekening beschermd volume

De voorgevel wordt met de volledige dikte meegerekend in het verbouwd beschermd volume. De binnenmuur tussen de garage en de woonkamer en de scheidingsmuur tussen de garage en de buurwoning worden slechts voor de helft van de dikte meegerekend in het volume.

Invoer in software

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G vult u op het niveau van de ventilatiezone de velden ‘Nieuw beschermd volume’ en ‘Verbouwd beschermd volume’ in, indien van toepassing in het bouwproject.

EPB-software Vlaanderen

In de EPB-software Vlaanderen vult u het berekende volume in op het niveau van het ‘gebouw’, in het veld ‘Verbouwd beschermd volume’