Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vormefficiëntie Geometrie

Vormefficiëntie

Geldig voor alle bouwaanvragen

Principe

De vormefficiëntie van een gebouw is een alternatieve eenheid voor de compactheid, die kleinere gebouwen niet zal benadelen. De vormefficiëntie vergelijkt de werkelijke verliesoppervlakte (AT) met de equivalente boloppervlakte.

De formule voor de equivalente boloppervlakte volgt uit de formule voor de berekening van boloppervlakte en bolvolume:

  • oppervlakte van een bol = 4πr²
  • volume van een bol = (4/3)πr³.

VEPW staat voor de volume van de wooneenheid (EPW-eenheid).

VEPW = 5 * 10 * 5 = 250 m2

Gemene muren worden niet ingerekend bij de bepaling van de verliesoppervlakte AT.

Impact op het resultaat

De vormefficiëntie van een gebouw heeft een invloed op de berekening van het S-peil.

Voorbeeld 1

Vergelijk een kleine en een grote kubus. Deze hebben dezelfde vorm, maar een ander volume.

Kleine kubus

Grote kubus

Ribbe

1 m

10 m

Volume

1 m³

1000 m³

Verliesoppervlakte

6 m²

600 m²

Equivalente boloppervlakte

4,84 m²

484 m²

Compactheid

0,167 m

1,67 m

Vormefficiëntie

0,81

0,81

Voor de kleine kubus is de compactheid merkelijk lager dan voor de grote kubus, terwijl de vorm voor beide exact dezelfde is. De vormefficiëntie is wel dezelfde voor beide kubussen. Deze parameter zorgt dus niet voor een nadelige beoordeling van kleine gebouwen.

Voorbeeld 2

Veronderstel een vrijstaande woning met een zeer eenvoudige vorm: het grondvlak is een rechthoek van 5 m op 10 m, de woning is 5 m hoog en heeft een plat dak. Deze woning heeft dus de vorm van een balk. Het volume van deze woning kan bepaald worden als:

De equivalente boloppervlakte voor deze woning kan bepaald worden met de formule hierboven:

Deze equivalente boloppervlakte is merkelijk lager dan de verliesoppervlakte van de werkelijke woning met deze verliesoppervlakte = 4.(10.5) +2.(5.5) = 250 m2. De vormefficiëntie voor deze woning bedraagt 0,77.

Veronderstel vervolgens een rijwoning met dezelfde vorm en afmetingen, maar waarbij de zijmuren volledig in contact staan met de aangrenzende woningen. De verliesoppervlakte is dan 2.(10.5) +2.(5.5) =150 m2. In dit geval is de vormefficiëntie 1,28 en dat is een merkelijk betere waarde dan voor de vrijstaande woning.

Vrijstaande woning

Rijwoning

Volume VEPW

250 m³

250 m³

Verliesoppervlakte AT

250 m²

150 m²

Equivalente boloppervlakte

191,92 m²

191,92 m²

Vormefficiëntie

0,77

1,28