Gedaan met laden. U bevindt zich op: Compactheid Geometrie

Compactheid

Geldig voor alle bouwaanvragen

Principe

De compactheid van een gebouw is de verhouding van het beschermd volume (V) en de totale verliesoppervlakte (AT) van een gebouw.

Impact op het resultaat

De compactheid van een gebouw heeft een invloed op de berekening van de referentiewaarde Um,ref, en dus op het K-peil.

Deze definitie van compactheid zorgt voor een benadeling van kleinere gebouwen bij de berekening van het K-peil. Kleine gebouwen hebben immers sneller een lagere compactheid (zelfs bij dezelfde configuratie als een groot gebouw) en moeten daarom een lagere gemiddelde U-waarde hebben om hetzelfde K-peil te bekomen. Om dit nadeel weg te werken, werd de vormefficiëntie als alternatief ingevoerd.

Voorbeeld

Een gebouw met eenzelfde vorm, maar een ander volume, heeft niet noodzakelijk dezelfde compactheid. Vergelijk een kleine en een grote kubus. Deze hebben dezelfde vorm, maar een ander volume.

Kleine kubus

Grote kubus

Ribbe

1 m

10 m

Volume

1 m³

1000 m³

Verliesoppervlakte

6 m²

600 m²

Compactheid

0,167 m

1,67 m

Voor de kleine kubus is de compactheid merkelijk lager dan voor de grote kubus, terwijl de vorm voor beide exact dezelfde is.

Regelgeving