Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchtdichtheid: rekenmethode Luchtdichtheid

Luchtdichtheid: rekenmethode

Geldig voor alle bouwaanvragen

Grootheden

Er bestaan verschillende grootheden die de prestaties van een gebouw op het vlak van luchtdichtheid beschrijven. De belangrijkste grootheden zijn de V50-, de v50- en de n50-waarde:

  • De V50-waarde is het lekdebiet bij 50 Pa, dus het aantal m³ lucht per uur dat doorheen de gebouwschil in- of exfiltreert bij een drukverschil van 50 Pa tussen de binnen- en buitenomgeving. Dit lekdebiet is het rechtstreekse resultaat van de luchtdichtheidsmeting.
  • De v50-waarde is het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van het gemeten bouwvolume bij een drukverschil van 50 Pa en wordt uitgedrukt in m³/hm². Deze waarde rapporteert u in de EPB-aangifte. De Atest is de verliesoppervlakte van het (deel van het) gebouw waarvan de luchtdichtheid werd gemeten. De is de aangewezen persoon om die aan te leveren.
  • De n50-waarde is het infiltratievoud bij een drukverschil van 50 Pa. Het is het lekdebiet gedeeld door het binnenvolume van het gebouw. Deze waardegeeft aan hoeveel keer per uur het binnenvolume wordt ververst. Het intern volume Vint wordt in EPB niet berekend en u kunt de n50-waarde dan ook nergens invullen.
  • In de EPB-aangifte rapporteert u de v50-waarde. In het meetrapport kunnen zowel de v50-waarde als de n50-waarde vermeld worden. Zorg ervoor dat u de juiste waarde overneemt in de EPB-aangifte.
  • Kijk de v50-waarde uit het meetrapport en/of de conformiteitsverklaring, goed na. De luchtdichtheidsmeter is immers niet verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte verliesoppervlakte (Atest) volgens EPB. U deelt het lekdebiet dat u op de conformiteitsverklaring terugvindt, door de verliesoppervlakte voor dat (deel van het) gebouw, berekend volgens de EPB-regels.

Waarde bij ontstentenis

De luchtdichtheid van het gebouw wordt in EPB in rekening gebracht via de v50-waarde. De waarde bij ontstentenis voor deze v50-waarde bedraagt:

  • 12 m³/h.m² voor verwarmingsberekeningen;
  • 0 m³/h.m² voor koelberekeningen en de evaluatie van het risico op .

Het gebeurt regelmatig dat een manueel 12m³/h.m² invult, zonder dat dit het resultaat is van een luchtdichtheidsmeting. Dat is niet correct. Als er geen luchtdichtheidsmeting uitgevoerd is, moet u bij ‘De meetwaarde van het lekdebiet is gekend?’ ‘Neen’ aanvinken.