Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchtdichtheidsmeting: te meten zone Luchtdichtheid

Luchtdichtheidsmeting: te meten zone

Geldig voor alle bouwaanvragen

Te meten zone

De te meten zone bevat minstens het volledige EPW- of EPN-volume, maar bevat geen ruimten die buiten het vallen (bijvoorbeeld: aangrenzende onverwarmde ruimten).

Het is de aanvrager van de test die de te meten zone bepaalt, niet de uitvoerder. Hij doet dit best in samenspraak met de architect en/of , overeenstemmend met de opdeling van het gebouw in de EPB-aangifte.

Het gebeurt dat verslaggevers het resultaat van een meetrapport met een conformiteitsverklaring overnemen, terwijl de gemeten zone niet overeenkomt met wat EPB eist. Voor u een resultaat overneemt, is het belangrijk dat u nagaat of de meting effectief uitgevoerd is op de bedoelde .

Voorbeeld 1: woning met onverwarmde zolder en garage binnen het BV

Situatie

Bij het ontwerp van een woning wordt voorzien om de zolder en de garage niet rechtstreeks te verwarmen, maar wel om ze op te nemen in het . Als gevolg daarvan maakt de zolder en de garage dus deel uit van het EPW-volume.

Te meten zone

De te meten zone van de luchtdichtheidsmeting moet minstens het beschouwde EPW-volume bevatten en dus ook de zolder.

Aandachtspunt

Een van de gevolgen is dat het zolderluik tijdens de meting moet open staan. Als het luik tijdens de meting toch dicht is, dan mag u het resultaat van de meting niet gebruiken in de EPB-aangifte. U kiest dan voor de waarde bij ontstentenis.

Voorbeeld 2: woning met onverwarmde zolder en onverwarmde garage buiten het BV

Situatie

Bij het ontwerp van een woning wordt beslist om de zolder en de garage niet te verwarmen en de zolder en garage buiten het beschermd volume te houden. Er wordt thermische isolatie geplaatst in de zoldervloer en de muur tussen de woning en de garage.

Te meten zone

De zolder en de garage behoren dan niet tot het EPW-volume, maar beschouwt men als. Bijgevolg mogen ze niet tot de te meten zone behoren.

Aandachtspunt

Een van de gevolgen daarvan is dat het zolderluik en de deur naar de garage tijdens de meting gesloten moeten zijn, maar niet mogen worden afgedicht.

Als het zolderluik of de deur naar de garage tijdens de meting toch open is, dan mogen de resultaten van de meting niet worden gebruikt in de EPB-aangifte van de woning. U kiest dan voor de waarde bij ontstentenis.