Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzondere situatie: beschaduwing op een horizontaal vlak Beschaduwing: bijzondere situaties

Bijzondere situatie: beschaduwing op een horizontaal vlak

Geldig voor alle bouwaanvragen

Als een zonontvangend vlak een helling van 0° (volledig horizontaal) heeft, voert u een vaste oriëntatie van 0° (zuid-oriëntatie) in.

Omgevingselementen of gebouwgebonden overstekken die het vlak beschaduwen, rekent u in via de beschaduwingshoeken. Die bepaalt u als volgt:

BeschaduwingshoekBepaling hoekIn te rekenen beschaduwing van …
  • Horizonhoek
De hoek volgens de richting gelijk aan de oriëntatie van het vlakomgevingselementen en/of gebouwgebonden elementen ten zuiden van het vlak.
  • Verticale overstekhoek
De hoek volgens de richting tegengesteld aan de oriëntatie van het vlakomgevingselementen en/of gebouwgebonden elementen ten noorden van het vlak
  • Linker overstekhoek
De hoek volgens de richting loodrecht op de oriëntatie van het vlak, aan de linkerzijdeomgevingselementen en/of gebouwgebonden elementen ten oosten van het vlak
  • Rechter overstekhoek
De hoek volgens de richting loodrecht op de oriëntatie van het vlak, aan de rechterzijdeomgevingselementen en/of gebouwgebonden elementen ten westen van het vlak.

Voorbeeld: koepel op plat dak

In het onderstaande voorbeeld heeft de woning een koepel met helling 0° in het plat dak van het dieperliggende stuk van de gelijkvloerse verdieping. De achtergevel heeft een zuid-oriëntatie van 0°.

De koepel wordt beschaduwd door enerzijds de woning zelf (eerste en tweede verdieping). Anderzijds geeft ook het naastgelegen gebouw links en het verderliggende gebouw schaduw op de koepel (zie plan en snede). U krijgt de volgende beschaduwingshoeken:

  • Horizonhoek: ten zuiden van de koepel bevindt zich het hogere, verderliggende gebouw. Bepaal de horizonhoek zoals aangeduid op de snede.
  • Verticale overstekhoek: ten noorden van de koepel bevindt zich het hogere volume van de woning zelf. Bepaal de verticale overstekhoek zoals aangeduid op de snede.
  • Linker overstekhoek: ten oosten van de koepel is er beschaduwing door het naastgelegen gebouw links. Bepaal de linker overstekhoek zoals aangeduid op het plan.
  • Rechter overstekhoek: ten westen van de koepel zijn er geen belemmeringen of overstekken aanwezig. De rechter overstekhoek is 0°.