Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startverklaring: bijzondere situaties Startverklaring

Startverklaring: bijzondere situaties

Geldig voor alle bouwaanvragen

In de  moet aan elke EPB-plichtige vergunning die door de gemeente wordt doorgestuurd, een startverklaring worden gekoppeld om het dossier te vervolledigen.

  De werkzaamheden zijn gestart of beëindigd, maar de startverklaring is niet ingediend.

  De is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de startverklaring. Hij riskeert een boete voor het laattijdig indienen ervan.

  • Al gestart?

   De startverklaring moet onmiddellijk worden ingediend. De werkelijke startdatum is een datum in het verleden en wordt zo ingevuld in de startverklaring.

  • Al beëindigd?

   Als de laattijdig is aangesteld, bijvoorbeeld na het beëindigen van de werken, moet hij naast de EPB-aangifte ook nog de startverklaring indienen.
   De werkelijke startdatum is een datum in het verleden. Die datum wordt ingevuld als startdatum. Als echter de werkelijke startdatum van de werkzaamheden verder dan 2 jaar in het verleden ligt, is die datum niet te selecteren in de webapplicatie. De webapplicatie aanvaardt die data niet. In dat geval wordt de vroegst mogelijke datum ingevuld.

  Een ingediende startverklaring aanpassen of verwijderen

  Een startverklaring en voorafberekening mag tijdens het bouwproces worden aangepast en opnieuw ingediend.

  De verslaggever kan in de loop van het bouwproces, bij gewijzigde maatregelen, de nodige of gewenste aanpassingen doen in de EPB-software, een nieuw softwarebestand generen en dat bestand als voorlopige startverklaring opladen naar de . Hij of zij kan daarna die voorlopige startverklaring definitief indienen.

  De nieuwe startverklaring vervangt de eerdere startverklaring, die inactief wordt. De inactieve startverklaring blijft in het dossier aanwezig. Het is niet mogelijk een definitief ingediende startverklaring te verwijderen uit de energieprestatiedatabank.

  Het is mogelijk om meerdere startverklaringen in te dienen, maar het is niet verplicht om bij elke wijziging in het bouwproces telkens een nieuwe startverklaring op te laden naar de energieprestatiedatabank.