Toegelaten

In een ventilatiesysteem C zijn plaatselijke ventilatoren toegelaten voor afvoeropeningen als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Het minimale geëiste kan gehaald worden.
  • De ventilator heeft een permanente werking.

Werken met afzonderlijke ventilatoren in natte ruimten betekent niet dat verschillende ventilatiesystemen gecombineerd worden. Het is niet verplicht om alle vochtige ruimten (keuken, badkamer, wasplaats en toilet) door eenzelfde ventilator te laten bedienen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een centrale afvoerventilator aangesloten op afvoeropeningen voor badkamer, keuken en wasplaats en daarnaast de lucht uit de toiletruimte(n) afvoeren met een afzonderlijke ventilator.

Niet toegelaten

In de onderstaande gevallen is een plaatselijke ventilator niet toegelaten in een systeem C. Het ontwerpafvoerdebiet van een plaatselijke ventilator wordt gelijkgesteld aan nul in de volgende situaties:

  • Het debiet van de ventilator is niet gekend of gestaafd door een laboratoriummeting.
  • De ventilator draait niet continu en wordt dus manueel bediend door een (licht)schakelaar.